Các phương pháp học 2 bước, 3 bước, 4 bước, 9 bước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các phương pháp học 2 bước, 3 bước, 4 bước, 9 bước by Mind Map: Các phương pháp học 2 bước, 3 bước, 4 bước, 9 bước

1. 2 bước

1.1. Họ xem qua sách và các ghi chú (bước 1) rồi đi thi (bước 2). Những sinh viên này luôn nằm ở giữa ranh giới đậu và trượ. Hoặc là họ thi trượt hoặc là họ đậu ở ngưỡng rất thấp

2. 3 bước

2.1. Họ xem qua sách và các ghi chú (bước 1), cố gắng nhớ bài (bước 2) rồi đi thi (bước 3).Những sinh viên này đạt kết quả trung bình

3. 4 Bước

3.1. Họ xem qua sách và các ghi chú (bước 1), cố gắng nhớ bài (bước 2), làm bài tậ thực hành ( bước 3) rồi đi thi (bước 4). Những sinh viên này đạt kết quả khá học thỉnh thoảng giỏi

4. 9 bước

4.1. 1. Xác định mục tiêu rõ ràng

4.2. 2. Lập kế hoạch và sắp xếp thời gian hợp lý

4.3. 3. Hành động kiên định

4.4. 4. Áp dụng hương pháp học hiệu quả

4.5. 5. Áp dụng phương pháp ghi chú hiệu quả bằng sơ đồ tư duy

4.6. 6. Áp dụng mô hình trí nhớ hiệu quả

4.7. 7. Áp dụng lý thuyết vào thực hành

4.8. 8. Tăng tốc cho kì thi

4.9. 9. Đi thi