«ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» by Mind Map: «ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження тривожності дітей дошкільного віку

2. Розробити критерії, показники та визначити рівні тривожності у дітей старшого дошкільного віку

3. Розробити та апробувати систему роботи з подолання тривожності у дітей старшого дошкільного віку засобом казки

4. Розробити рекомендації щодо подолання тривожності у дітей старшого дошкільного віку засобом казки