Інформатичні компетентності вчителя початкових класів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформатичні компетентності вчителя початкових класів by Mind Map: Інформатичні компетентності вчителя початкових  класів

1. Групи компетенцій

1.1. Соціальна

1.2. Полікультурна

1.3. Комунікативна

1.4. Саморозвитку й освіти

1.5. Інформатична

1.6. Продуктивної творчої діяльності

2. Досвід

2.1. Уміння

2.1.1. Загальні

2.1.1.1. основних понять у галузі інформатики;ефективних методів пошуку й опрацювання професійної інформації

2.1.1.2. встановлювати ПЗ, використовувати ПК для виконання завдань пошуку, опрацювання інформації

2.1.1.3. електронного листування, пошуку інформації у комп'ютерній мережі, роботи в офісних додатках

2.1.2. Спеціальна

2.1.2.1. класифікація та вимоги до ППЗ; підходів до використання ІКТ у навчальному процесі

2.1.2.2. використання ІКТ для управління навчально-виховним процесом та створення дидактичного забезпечення, самоосвіти учителя

2.1.2.3. Створення дидактичнихматеріалів за допомогою офісних додатків; використання ІКТ для самоосвіти

2.2. Навички

2.3. Знання

3. Ігрова технологія навчання

4. Спілкування – це процес взаємодії між учнями, в якому відбувається обмін думками, інформацією, досвідом, уміннями, а також результатами діяльності

5. Дискусія як засіб пізнавальної діяльності учнів Дискусія – це широке публічне обговорення спірної проблеми

5.1. При плануванні дискусії необхідно:

5.1.1. визначити мету;

5.1.2. розрахувати час, необхідний для проведення дискусії;

5.1.3. створити оптимальні умови для роботи учнів під час дискусії;

5.1.4. підготувати матеріали і технічні засоби для проведення дискусії;

5.1.5. врахувати вміння учнів працювати в групі.

6. Кооперативна або групова навчальна діяльність – це форма (модель) організації навчання в малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою.

7. Метод проектів – це побудова навчання на активній основі, через самостійну і практичну діяльність учнів, з урахуванням їхніх особистих інтересів

7.1. Навчальні проекти:

7.1.1. дослідницькі

7.1.2. творчі

7.1.3. ігрові або імітаційні

7.1.4. інформаційні

7.1.5. практичні

8. Вимоги до педагогічної діяльності із застосуванням засобів інформаційних технологій

8.1. вмотивованість в доцільності використання різних засобів інформаційних технологій у навчальному процесі;

8.2. чітке визначення ролі, сфери, місця і часу використання засобів інформаційних технологій;

8.3. взаємозв'язок засобів інформаційних технологій з іншими видами технічних засобів навчання

8.4. органічне поєднання засобів інформаційних технологій навчання зі змістом та логікою заняття

8.5. врахування психолого-педагогічних аспектів використання інформаційних технологій у навчанні

8.6. комплексне поєднання традиційних форм навчання з інформаційними технологіями навчання та побудова на цій основі цілісної ефективної дидактичної системи