Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Omvårdnad - Prov - v1204-1208 (VOA) by Mind Map: Omvårdnad - Prov -
v1204-1208 (VOA)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Omvårdnad - Prov - v1204-1208 (VOA)

Vårt behov av näring

Vitaminer

Fettlösiga vitaminer är A,D, E, K, dessa kan lagras i kroppen. Övriga vitaminer måste tillföras via kosten. A viktigt för mörkerseendet. Karotin i morötter omvandlas i kroppen till A. A finns även i tomater o grönkål. D viktigt för kalcium mot benskörhet. D finns i fet fisk, ägg, smör, margarin. D skapas i huden av solljus. K behöver för blodkoaguleringen och motverkar benskörhet. Finns i grönsaker, lever, ägg och ost. B+C är vattenlösniga och måste tillföras varje dag.B viktigt för nervsystemet, huden och ögonen.C behövs för upptagandet av järn.

måste tillföras, C, D

lagras i kroppen, A, D, E, K

Mineralämnen

Kalcium - uppbyggnad av skelett o tänder.Järn - bildandet av Hemoglobin (hb) i de röda blodkropparna. Kräver C-vitamin.Zink o Magnesium viktigt vid sårläkning ihop med C-vitamin.

Kalcium/fosfor

Järn

Magnesium

Zink

BMI

Vikt / längd ^ 2 (kg/m)

Bokkapitel

1 - Hälsa och livskvalitet (10)

Sid 11-30 (19 sidor) 10 frågor i repetitionen.

10 - Lagar inom vård och omsorg (4)

Sid 143-160 (18 sidor) 4 frågor i repetitionen.

HSL

SoL (EJ PÅ PROVET)

Tvångslagar, LVU, LPT

LYHS, Allmänna skyldigheter, enl vetenskap, enl beprövad erfarenhet, samråda med pat., respekt och omtanke om pat., individuellt anpassad pat.info, avliden visas respekt, omtanke, respekt, Delegering, Kompetens, Formell - den som delegerar, Reel - den som får delegeringen, Exempel, Delegering Läkemedel, Disciplinärenden, Lex Maria, Tystnadsplikt och sekretess

Patientdatalagen

18 - Mat - dryck - vila (18)

sid 275-291 (18 sidor) 18 frågor i repetitionen.

Mat från olika kulturer

Specialkoster

Vätskebehov

19 - Observationer (11)

sid 293-311 (18 sidor) 11 frågor i repetitionen.

Kroppsfunktioner, Andring, Cirkulation, Kroppstemperatur, Skelett - Muskler - Leder, Medvetande, Smärta, Trycksår

Powerpoints

Mat och dryck

För att kunna leva behöver vi* vatten* energi* mineraler - spårämnen* vitaminer

Vatten

Energi, Proteiner, Kolhydrater, Fett

Mineraler/spårämen

Vitaminer

Lektioner

Vecka 4

Torsd 26/1 fm, Omvårdnad (OV), Definitioner, 1, Estetik, Träd, tavlor på sjukhus, Demensvård, Rött toa-hjärta, Röd toa-ring, ej rutigt golv (=hål), Etik, Vetenskap, Erfarenhet, 2, Indelning (ej i boken), Allmän OV, Specifik OV, Delegering

Vecka 5

Månd 30/1 fm, Lagar - kap 10, HSL, Patientdatalagen, Disciplinärenden, HSAN, Patientdatalagen, Lex Maria, historien, 1936 Maria sjukhus STHLM, Dialysavd LKG 5 dog, aktuellt: SOS-alarm, Tystnadsplikt o sekretess, Delegering, frivilligt, tidsbestämt, kan vara tillfälligt, ej på sjukhus, En usk får, ge kateter, inte sondmata vid dropp, inte klippa tånaglar utan deleg., inte sårlägga utan deleg.

Onsd 1/2 fm, Synsätt på människan - kap 1, Salutogent synsätt, KASAM, begriplig, för en dement?, hanterbar, meningsfull, Siri Naess, Aktiv, Känna gemenskap, Ha god självkänsla, ha en positiv grundstämning

Torsd 2/2 fm, Observationer - kap 19, Andning, Andn.svårigheter, Dyspné, Hyperventilering, Apné, vid förgiftning, Lunginfektion, Kolla andningen, frekvens, djup, rytm, ljud, Cirkulation, Puls, Pulsmätning, frekvens, rytm, kvalitet, Blodtryck, systoliskt tryck / övertryck / arbetstryck, diastoliska / undertryck / vilotryck

Onsd 8/2 em, Mat - kap 18, Energi, Kolhydrater, Fett, Proteiner, Mineraler, Spårämnen

Torsd 9/2 fm, Munvård (EJ PÅ PROVET), Inaktivitet, Andning, Cirkulation, Rörelseorganen, Tarmorganen, Urinorganen

Vecka 7

Månd 13/2 fm, Trycksår (EJ PÅ PROVET)

Torsd 16/2 em, Repetition