Omvårdnad - Prov - v1204-1208 (VOA)

Mindmap skrivning omvårdnadsdelen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Omvårdnad - Prov - v1204-1208 (VOA) by Mind Map: Omvårdnad - Prov - v1204-1208 (VOA)

1. Vårt behov av näring

1.1. Vitaminer

1.1.1. måste tillföras

1.1.1.1. C, D

1.1.2. lagras i kroppen

1.1.2.1. A, D, E, K

1.2. Mineralämnen

1.2.1. Kalcium/fosfor

1.2.2. Järn

1.2.3. Magnesium

1.2.4. Zink

1.3. BMI

2. Bokkapitel

2.1. 1 - Hälsa och livskvalitet (10)

2.2. 10 - Lagar inom vård och omsorg (4)

2.2.1. HSL

2.2.2. SoL (EJ PÅ PROVET)

2.2.3. Tvångslagar

2.2.3.1. LVU

2.2.3.2. LPT

2.2.4. LYHS

2.2.4.1. Allmänna skyldigheter

2.2.4.1.1. enl vetenskap

2.2.4.1.2. enl beprövad erfarenhet

2.2.4.1.3. samråda med pat.

2.2.4.1.4. respekt och omtanke om pat.

2.2.4.1.5. individuellt anpassad pat.info

2.2.4.1.6. avliden visas respekt, omtanke, respekt

2.2.4.2. Delegering

2.2.4.2.1. Kompetens

2.2.4.2.2. Exempel

2.2.4.3. Delegering Läkemedel

2.2.4.4. Disciplinärenden

2.2.4.4.1. Lex Maria

2.2.4.4.2. Tystnadsplikt och sekretess

2.2.5. Patientdatalagen

2.3. 18 - Mat - dryck - vila (18)

2.3.1. Mat från olika kulturer

2.3.2. Specialkoster

2.3.3. Vätskebehov

2.4. 19 - Observationer (11)

2.4.1. Kroppsfunktioner

2.4.1.1. Andring

2.4.1.2. Cirkulation

2.4.1.3. Kroppstemperatur

2.4.1.4. Skelett - Muskler - Leder

2.4.1.5. Medvetande

2.4.1.6. Smärta

2.4.1.7. Trycksår

3. Powerpoints

3.1. Mat och dryck

3.1.1. Vatten

3.1.2. Energi

3.1.2.1. Proteiner

3.1.2.2. Kolhydrater

3.1.2.3. Fett

3.1.3. Mineraler/spårämen

3.1.4. Vitaminer

4. Lektioner

4.1. Vecka 4

4.1.1. Torsd 26/1 fm

4.1.1.1. Omvårdnad (OV)

4.1.1.1.1. Definitioner

4.1.1.1.2. Indelning (ej i boken)

4.2. Vecka 5

4.2.1. Månd 30/1 fm

4.2.1.1. Lagar - kap 10

4.2.1.1.1. HSL

4.2.1.1.2. Patientdatalagen

4.2.1.1.3. Disciplinärenden

4.2.1.1.4. Delegering

4.2.2. Onsd 1/2 fm

4.2.2.1. Synsätt på människan - kap 1

4.2.2.1.1. Salutogent synsätt

4.2.2.1.2. KASAM

4.2.2.1.3. Siri Naess

4.2.3. Torsd 2/2 fm

4.2.3.1. Observationer - kap 19

4.2.3.1.1. Andning

4.2.3.1.2. Cirkulation

4.2.4. Onsd 8/2 em

4.2.4.1. Mat - kap 18

4.2.4.1.1. Energi

4.2.5. Torsd 9/2 fm

4.2.5.1. Munvård (EJ PÅ PROVET)

4.2.5.2. Inaktivitet

4.2.5.2.1. Andning

4.2.5.2.2. Cirkulation

4.2.5.2.3. Rörelseorganen

4.2.5.2.4. Tarmorganen

4.2.5.2.5. Urinorganen

4.3. Vecka 7

4.3.1. Månd 13/2 fm

4.3.1.1. Trycksår (EJ PÅ PROVET)

4.3.2. Torsd 16/2 em

4.3.2.1. Repetition