WebQuest w Edukacji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WebQuest w Edukacji by Mind Map: WebQuest w Edukacji

1. Zadania (Tasks)

1.1. Problem do rozwiązania - czasownik

1.1.1. Co należy zrobić

1.1.2. W jakiej formie

1.1.3. Zadanie nie może być odtworcze

1.1.3.1. Musi angażować samodzielne myślenie i kreatywność

1.1.3.1.1. Należy używać takich czasowników jakie umiejętności zamierzamy kształtować

2. Ewaluacja (evaluation)

2.1. Kryteria oceny

2.1.1. Prezentacja ustna

2.1.2. Prezentacja multimedialna

2.2. Uczniowie musza się dowiedzieć za co i w jaki sposób będą ocenieni

2.3. Tabela kryteriów oceny i poziomów ich spełnienia

2.4. Warto pokazac przykłady w różnych poziomach wykonania

2.4.1. Przykłady wzorcowe

2.4.2. Przykłady akceptowalne

2.4.3. Przykłady nieakceptowalne

3. Proces (process)

3.1. Droga do celu krok po kroku

3.1.1. Przydział ról

3.1.2. Liczba osób

3.1.3. Czas realizacji projektu

3.1.4. Wskazanie najczęściej popełnianych bledow

3.1.5. Sposób przygotowania produktów

4. Potrzebne źródła (resources)

4.1. Odniesienie do materiałów (głównie sieciowe)

4.1.1. Jakie źródła będą konieczne

4.1.2. Jakie źródła będą przydatne

4.1.3. Jakie źródła będą potrzebne

5. Temat (Top)

5.1. Cel zakładany do osiągnięcia

5.1.1. Rozwija twórcze myślenie

5.1.2. Rozwija kreatywność oraz motywuje do osiągania celów

6. Wprowadzenie (Introduction)

6.1. Zaciekawia, intryguje

6.2. Opisuje cele i spodziewane efekty

6.2.1. Pogłębia przedwiedze, specyficzne umiejętności

7. -