Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pytania by Mind Map: Pytania

1. umieszczanie ich na opakowaniach skutkuje najczęściej brakiem odpowiedzi

2. brak możliwości określenia liczby odpowiedzi

3. zamknięte

3.1. zalety

3.1.1. skracają czas realizacji badania

3.1.2. przynoszą materiały w znacznym stopniu ujednolicone

3.2. wady

3.2.1. możliwość sugerowania odpowiedz

3.2.2. ograniczenie swobody wypowiedzi respondenta

3.3. używanie

3.3.1. Przykład: Chcesz na obiad kotlet schabowy czy kurczaka?

3.3.2. w socjologii

3.3.2.1. ankiety i testy, kafeteria

3.3.2.1.1. wybór jednokrotny

3.3.2.1.2. wybór wielokrotny

4. otwarte

4.1. zalety

4.1.1. odpowiedzi są swobodne

4.1.2. istnieje możliwość sprawdzenia wiedzy respondenta na dany temat

4.1.3. odpowiedź nie jest ograniczona ani co do formy, ani co do treści oraz czasu

4.1.4. zachęcają do udzielania odpowiedzi, gdyż respondent układa ją sam;

4.2. wady

4.2.1. często zostają one nieuzupełnione;

4.2.2. są trudniejsze w kodowaniu oraz kosztowne.

4.2.3. niechęć do udzielania odpowiedzi, gdyż respondent musi układać ją sam;

4.2.4. im więcej pytań otwartych, tym dłuższy czas realizacji badania;

4.3. możliwość złej interpretacji pytania

4.4. używanie

4.4.1. Przykład: Kochanie, co chcesz dziś na obiad?

4.4.2. gdy: autorowi badania zależy na analizie całego spektrum postaw i opinii

4.4.3. gdy: pytanie dotyczy słabo rozpoznanego zjawiska.

4.4.3.1. W telemarketingu (w wychodzących akcjach sprzedażowych

4.4.3.1.1. pozyskania informacji o kliencie

4.4.3.1.2. zaangażowania klienta w rozmowę

4.5. cel

4.5.1. otrzymania pełniejszej odpowiedzi niż zawarta w gotowych odpowiedziach pytania zamkniętego,

4.5.2. gdy badacz nie dysponuje wystarczającą znajomością badanego zjawiska i trudno mu przewidywać możliwe odpowiedzi, np. Co Pan czuł w momencie przeżywania śmierci klinicznej?

4.5.3. gdy badacz nie ma pewności, czy respondenci dysponują jakąkolwiek wiedzą na dany temat,

4.5.4. w celu otrzymania odpowiedzi innej niż właściwa