„Kiedy mędrzec wskazuje gwiazdy, idioci patrzą na jego palec...”

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
„Kiedy mędrzec wskazuje gwiazdy, idioci patrzą na jego palec...” by Mind Map: „Kiedy mędrzec wskazuje gwiazdy, idioci patrzą na jego palec...”

1. 5. Konkluzja

2. 3.Proces

3. 2.Zadanie

4. 4.Ewaluacja

5. 1. Wstep

6. Źródła