Nyimperialismen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nyimperialismen by Mind Map: Nyimperialismen

1. Årsaker

1.1. Forutsetninger: Det man må ha for at noe skal kunne skje

1.1.1. Teknologi

1.1.1.1. Medisin

1.1.1.2. Kommunikasjonsmidler

1.1.1.2.1. Telegrafen

1.1.1.2.2. Dampskip

1.1.1.2.3. Jernbane

1.1.1.3. Våpen

1.1.1.3.1. Jernskip

1.1.2. Oppdagelser

1.1.2.1. Vite hvor man skulle - kartlegging

1.1.2.2. David Livingstone

1.1.3. Industri

1.1.3.1. Tettere kommunikasjon med koloniene

1.1.3.2. Kolonimaktene fikk bedre kontroll

1.1.4. Kunnskap

1.1.4.1. Kinin mot malaria

1.1.4.2. Kartlegging og oppdagelser --> tilgang til nye områder

1.2. Den industrielle revolusjonen

1.2.1. Teknologi

1.2.2. Behov for råvarer

1.2.3. Overskudd av industrivarer

1.2.4. Overlegenhetstanken europeerne hadde

1.3. Drivkrefter: Det som faktisk får noe til å skje

1.3.1. Økonomi

1.3.1.1. Råvarer: Gummi, kobber

1.3.1.2. Behov for økonomisk vekst

1.3.2. Tankegang

1.3.2.1. Rivalisering: Nasjonalisme - vårt land er bedre enn de andres

1.3.2.2. Sosialdarwinisme, The White Man's Burden

1.3.2.3. Teknologisk overlegenhet - menneskelig overlegenhet