Minä verkko-opiskelijana ja -opettajana

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Minä verkko-opiskelijana ja -opettajana by Mind Map: Minä verkko-opiskelijana ja -opettajana

1. Mälsää

1.1. Tekniikka pettää

1.2. En osaa vielä riittävästi innostaa omia opiskelijoita opiskelemaan verkossa

2. Oman opiskelun tavoitteet

2.1. Oppia ymmärtämään keskeisiä verkko-opetuksen käsitteitä

2.2. Oppia käyttämään yksinkertaisimpia verkko-opetuksen välineitä, kuten blogin luominen ja ylläpitäminen

2.3. Saada rohkeutta käyttää verkko-opetusta

3. Oman opiskelun tuloksia

3.1. Olen oppinut uusia käsitteitä

3.2. Olen luonut oman blogin ja pystyn aiempaa paremmin ylläpitämään (muiden luomia) blogeja opetuskäytössä

3.3. Olen aiempaa rohkeampi kokeilemaan verkko-opetuksen eri keinoja.

4. Kivaa

4.1. Check out http://www.mindmeister.com/tools

4.2. Pienetkin onnistumiset ilahduttavat ja antavat uutta intoa

4.3. Työkaverit ovat aina valmiita auttamaan

5. New node

6. New node