MEMBERI NASAB ANAK ANGKAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MEMBERI NASAB ANAK ANGKAT by Mind Map: MEMBERI NASAB ANAK ANGKAT

1. Ayat hukum: الاحزاب ayat 5

2. Sebab nuzul

2.1. Ayat ini berkaitan dengan Zaid Bin Harithah

2.2. Beliau adalah maula Rasulullah

2.3. Para sahabat tidak memanggilnya dengan panggilan Zaid Bin Harithah

2.4. Mereka memanggilnya dengan panggilan Zaid Bin Muhammad, sehingga turun ayat ini

3. Hukum mengambil anak angkat adalah HARUS

4. Hukum menasabkan anak angkat kepada bapa

4.1. Wajib dinasabkan (bin/binti) anak angkat kepada bapa kandung

4.2. Perbuatan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat adalah HARAM

4.3. Amalan ini amat bertentangan dengan syariah Islam yg begitu prihatin menjaga salasilah keturunan dan nasab yang bersih dalam sesebuah institusi keluarga

5. KAEDAH ISTINBAT HUKUM

5.1. berdasarkan lafaz ادعوهم لاابائهم Feel amar yang menunjukkan perintah Semua perintah adalah wajib Maka hukum menasabkan anak angkat kpd bapa kandung adalah wajib