ENTITATS COL·LABORADORES AMB ELS CENTRES EDUCATIUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ENTITATS COL·LABORADORES AMB ELS CENTRES EDUCATIUS by Mind Map: ENTITATS COL·LABORADORES AMB ELS CENTRES EDUCATIUS

1. Serveis d’Acció Social i Ciutadana

1.1. Serveis Socials de Base (SSB)

1.1.1. Cada zona o districte té els seus serveis socials.

1.1.1.1. Treballadors socials (TS) i Educadors Socials (ES).

1.1.1.2. Quan la Comissió Social (CS) esgota tots els recursos, es recorre a l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) perquè faci una avaluació de la situació i decidir si la família és apte per cuidar del menor.

1.1.1.3. Si no són aptes, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) fa una retirada de la tutela i busca una nova llar al menor.

1.1.1.4. També trobem els Treballadors Familiars que ensenyen a les famílies a organitzar-se millor i fer les tasques de casa durant uns mesos.

2. Salut

2.1. Centre de Salut Mental d’Infantil i Juvenil (CSMIJ): servei gratuït, però totalment saturat. Hi treballen psicòlegs, psiquiatres, psicopedagogs, infermers i TS. Es treballen amb menors amb problemes sobretot d’anorèxia, bulímia i TC.

2.1.1. Quan el cas és molt extrem es deriva a la Unitat de Crisis d’Adolescents (UCA), que es troben en els hospitals. Hi treballen psiquiatres o psicòlegs i un mestre, perquè no perdin el progrés a nivell curricular. S’hospitalitzen als menors durant un temps i només reben una visita setmanal.

2.1.1.1. Aula Integral de Suport (AIS): els menors de l’UCA no es poden reincorporar a l’institut fàcilment, per això assisteixen a l’AIS i amb el temps es va reduint l’assistència en aquest centre i augmentat l’assistència a l’institut.

2.1.2. Hospital de dia: hi van a parar els menors amb símptomes menys greus que els de l’UCA. Assisteixen cada dia a l’hospital, on els visita un psiquiatra que revisa la medicació, fan teràpia i fan classe amb un mestre.

2.2. Institut de Trastorns Alimentaris (ITA): una casa on resideixen durant 6 mesos menors amb trastorns nutricionals i es fa teràpia (concertat/privat).

2.3. Institut Ordinari (IO)

2.4. Centres d’Educació Especial (CEE)