Információs társadalom és média a 21. században

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Információs társadalom és média a 21. században by Mind Map: Információs társadalom és média a 21. században

1. Ideas for novel ...

2. Digitális nemzedék

2.1. Digitális írástudás

2.2. Digitális kultúra

2.3. IKT kompetencia

2.4. X,Y,Z generáció

2.4.1. Netokraták

2.4.2. Digitális bennszülökket

2.4.3. Digitális bevándorlók

2.4.4. X, Y, Z, Bébi-bumm

2.5. új tudás meghatározás

2.6. Információ falás

2.7. New node

2.7.1. New node

2.7.1.1. New node

3. Get started!

3.1. Use toolbar to add ideas

3.2. Key shortcuts

3.2.1. INS to insert (Windows)

3.2.2. TAB to insert (Mac OS)

3.2.3. ENTER to add siblings

3.2.4. DEL to delete

3.2.5. Press F1 to see all key shortcuts

3.3. Drag & Drop and double-click canvas

3.4. Find out more?

3.4.1. Online Help

3.4.2. Use Cases & Templates

3.4.2.1. Personal Todo List

3.4.2.2. Vacation Planning

3.4.2.3. Meeting Minutes

3.4.2.4. Project Plan

3.4.2.5. more...

3.4.3. Tools and Gadgets

3.4.3.1. Offline Mode

3.4.3.2. Geistesblitz Tools

3.4.3.3. Email & SMS Gateways

3.4.3.4. Offline Mode

4. Információs társadalom

4.1. Oktatás

4.2. Fogyasztó, megosztó

4.3. Információ szelektálás

4.3.1. New node

4.4. New node

5. IKT

5.1. Demokratikus berendezkedés

6. Távoktatás

6.1. Remproduktivitás

6.2. Produktivitás

6.3. Didaktikai modellek

6.3.1. Mőller-féle modell

6.3.1.1. Célok, rész célok

6.3.2. Caroll modellje

6.3.2.1. Szükséges tanulási idő felmérése

6.3.3. Adaptív tesztelés

6.3.3.1. Előzetes tudásfelmérés

6.3.4. Bloom-féle modell

6.3.4.1. Folyamatos együtt haladás

6.3.5. Differenciálás

6.3.5.1. TÍevékenységen keresztül kompetencia mérés

7. Technológiai környezet

7.1. Eszközök, alkalmazások, kommunikáció

7.1.1. Közösségek

7.1.2. Keretrendszerek

7.1.3. Blog, Mikroblog

7.1.4. Geolokáció

7.1.5. Közösségi tartalom/ címke

7.2. internet

7.3. Digitális tolltartó

7.4. Offline/ Online lét

8. Digitális állampolgárság

8.1. Esélyegyenlőség

8.1.1. Diszkrimináció tilalma

8.1.2. Egyenlő bánásmód

8.1.2.1. Differenciálás

8.1.2.1.1. Tanulási környezet

8.1.3. Pozitív diszkrimináció

8.1.3.1. Akadálymentesség

8.1.4. Digitális szakadék

8.1.4.1. Tanulói diverzitás

8.1.4.1.1. Együttműködés

8.2. Esélyegyenlőtlenség

8.2.1. Veszteség

8.2.1.1. Leszakadók

8.2.2. Attitűd

8.2.2.1. Túldramatizálás

8.2.2.1.1. Elefánt effektus

8.2.2.2. Valós problémák

8.2.3. Kockázatok

8.2.3.1. Technológia

8.2.3.1.1. Fizikai veszélyforrások

8.2.3.1.2. Informatikai bűnözés

8.2.3.1.3. Humán kockázat

8.2.3.2. Függőség

8.2.3.3. Személyesség

8.2.3.3.1. Anonimitás

8.2.3.3.2. E-portfólió

8.2.3.4. Biztonsági kockázatok

8.2.3.4.1. Kontrollálhatatlanság

9. Digitális kompetencia

9.1. Írás/olvasás

9.1.1. Információs írástudás

9.1.1.1. Készségek

9.1.1.1.1. Hiány felismerés

9.1.1.1.2. Keresés

9.1.1.1.3. Kritikus értékelés

9.1.1.1.4. Nyomtatott vagy digitális forrás?

9.1.1.1.5. Szintézis

9.1.1.1.6. Értékelés

9.2. logikai, kritikai készség

9.3. Információ kezelés

9.4. Multimédiás technológia

9.4.1. Keresés

9.4.2. Értékelés

9.4.3. Tárolás

9.4.4. Bemutatás

9.4.5. Létrehozás

9.4.6. Átadás

9.5. Alap Kompetencia

9.5.1. Attitűd

9.5.2. Érték

9.5.3. Ismeret

9.6. ITT használata

9.7. Tanulói kompetenciák

9.7.1. Kreativtitás

9.7.2. Fejlesztő készség (Innováció)

9.7.3. Kommunikáció és együttműködés

9.7.4. Porblémamegoldás

9.7.5. Kritikai készség

9.7.6. Digitális kompetenciák

9.8. Tanári kompetenciák

10. Web 2.0 felhasználó

10.1. Megosztás

10.2. Felhasználás

10.3. Információ közlés

10.4. Szerkesztés

11. Digitális műveltség

11.1. Digitláis kultúra

11.1.1. Digitális

11.1.2. Digitalizált

11.1.3. Értékteremtő használat képessége

11.1.4. Jogok, szolgáltatások

11.1.5. Digitalizálás/megosztás/Közkincsé tevés

11.1.6. Eetikett betartása

11.1.7. Tolerancia

12. Tanulsértelmezések

12.1. Behaviorista

12.2. Kognitivista

12.3. Konstruktivista

12.4. Paradigmaváltás

12.4.1. Problémaközpontúság

12.5. Tanulási dimenziók

12.5.1. Formális

12.5.2. Informális

12.5.3. Nem-formális

12.6. Blended learning

13. Konnektivizmus

13.1. Hálózatiság

13.1.1. Skálafüggetlenség

13.2. Horizontális információ csere

13.3. Tudásalkotás

13.4. gyenge kapcsolatok

14. New node