ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์ by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์

1. นำเสนอผลงาน

1.1. Youtube

1.1.1. รูปแบบ VDO

1.2. Blogspot

1.2.1. รูปแบบผลงาน

1.3. Instagram

1.3.1. รูปแบบภาพ

2. การสื่อสาร

2.1. Facebook

2.1.1. Chat

2.1.2. Share

2.1.2.1. รูป

2.1.2.2. เพลง

2.1.3. ขายของ

2.2. Blogspot

2.3. Youtube

2.3.1. ชมคลิปวิดีโอต่างๆ

2.3.2. นำเสนอผลงาน

2.3.3. Share

3. การสร้างสรรค์ผลงาน

3.1. Adobe Photoshop

3.1.1. โปรเเกรมในการออกเเบบ การเเต่งภาพ การใช้เอ็ฟเฟ็ก

3.2. Adobe Illustrator

3.2.1. โปรเเกรมออกเเบบโลโก้ ออกเเบบภาพ คล้าย โปรแกรม Photoshop

4. เก็บไฟล์งาน

4.1. Google Drive

4.1.1. รูปแบบภาพ

4.1.2. รูปแบบ VDO

4.1.3. รูปแบบเอกสารงาน

4.2. Dropbox

5. ค้นหว้าหาข้อมูล

5.1. Google

5.1.1. ค้นหาเว็ปไซน์

5.1.2. ค้นหารูปภาพ

5.1.3. ค้นหาสื่อต่าง

5.1.3.1. สื่อการเรียน