Bestie funnel 1: Contact detail

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bestie funnel 1: Contact detail by Mind Map: Bestie funnel 1: Contact detail

1. סוג ביטוח+בחירת תאריך

1.1. מעבר לחלק הבא בכפתור "המשך" - לבדוק ID ייחודי או מעבר לURL חדש

1.2. target audience: affanity audience מתחילים להיות קהל יותר מחומם

1.3. Remarketing- למי שיצא ולא סיים למלא תאריך\סוג ביטוח

1.4. לעקוב אחרי חודשים חזקים ובוגי ביטוחים פופולריים

2. עמוד ביטוח רכב

2.1. Page view מעקב URL

2.2. target audience: affanity audience

2.3. Remarketing- לפמפם במודעות של ביטוח רכב

3. עמוד הבית

3.1. לחיצה על "רכב" - URL ייחודי

3.2. target audience: affanity audience

3.3. Remarketing- העלאת מודעות בפייסבוק שיחזרו שוב לאתר

4. הזנת פרטים

4.1. הזנת פרטים(מספר רישוי\דגם רכב)

4.2. לדעתי אין צורך בהפרדה במעקב בין רישוי לדגם רכב

4.3. מעבר לסוג ביטוח בכפתור "המשך" (שני כפתורי המשך לוודא שהאחרון עם ID ייחודי) או שיש מעבר לURL חדש

4.4. target audience: affanity audience

4.5. Remarketing- לפמפם במודעות של ביטוח רכב

4.6. מחשבה: למיין קהל לפי סוג רכב - אפשרות לדייק מודעות (רכב אומר הרבה על בן אדם)

5. פרטי נהג\ים

5.1. מעבר לחלק הבא בכפתור "המשך" - לבדוק ID ייחודי או מעבר לURL חדש

5.2. target audience: affanity audience החלק האחרון של הקהל המתעניין

5.3. Remarketing- מודעות מחירתיות יותר

5.4. לעקוב אחרי הקטגוריות: גיל,כמות נהגים ומין הנהג

6. לא נמצאו הצעות

6.1. שתי הצעות - שסוכן יחזור אליי או שינוי פרטים

6.2. לעקוב אחרי הID של כל כפתור (לוודא שהוא ייחודי)

6.3. Remarketing - קהל מחומם, מי שנטש כאן רוצה לקבל הצעות. להופיע לו בפייסבוק, אינסטרגם ודיספלאיי

7. קוד אימות

7.1. מעקב אחרי מייל או טלפון

7.2. Remarketing - אפשר לעשות מודעות באקטיב טרייל כמובן רק לאנשים שמאשרים כדי לא ליצור אנטגוניזם

7.3. מעבר ל"הצג הודעות"- מעבר לURL חדש?

7.4. ייתכן שאחוז הנטישה כאן יהיה גבוה כדאי לבצע בדיקה ללא החלק הזה - גם אם הוא הכרחי ייתכן וצריך לשלב אותו בחלק אחר (אולי יותר מתקדם)