evolutie van de mens

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
evolutie van de mens by Mind Map: evolutie van de mens

1. Afrika

1.1. toen dicht begroeit

1.2. later savannes

2. Australopithecus Africanus.

2.1. rechtoplopen

3. Homo Habilis

3.1. aaseter

3.2. stenen gereedschappen

4. Paranthopus Boisei

4.1. 4x zo grote tanden

4.1.1. ruigste vegetatie

5. homo ergaster

5.1. haarloos lichaam

5.2. konden zweten

5.3. sporen volgen

5.4. Afrika verlaten

6. Homo Heildelbergensis

6.1. primitive taal

7. cro magnon

7.1. overviel neandertaeler vestigingen om er zelf in te gaan wonen

7.2. konden allianties vormen in tijden van nood

8. apen

8.1. hebben 48 coromosomen

8.2. mensen hebben er 46