Kreativitás és pályaválasztás

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kreativitás és pályaválasztás by Mind Map: Kreativitás és pályaválasztás

1. Kreativitás fejlesztés

1.1. óvodáskortól

1.2. NAT-ban megfogalmazott cél

1.3. fontos az egyetemi képzésban

2. Kreativitáskutatás

2.1. Történeti áttekintés

2.1.1. pszichológia dominancia

2.1.2. kreatológia

2.1.3. közgazdászok vizsgálatai

2.2. Hazai vizsgálatok

2.2.1. Hallgatói versenyképesség vizsgálata

3. Kreativitás téma időszerűsége

3.1. globalizációs kihívások

3.2. innováció feltétele

3.3. 2009 EU-s év

3.3.1. konferenciák, kutatások

4. Iskolák társadalmi környezete

4.1. Jelentés a magyar közoktatásról

4.2. Kompetenciamérések adatai, összefüggései

5. középiskolások vizsgálata

5.1. fiú/lány

5.1.1. lányok számára fontosabb a kreativitás?

5.2. régió/település/iskolatípus adatok

5.3. anya iskolai végzettsége

5.3.1. Befolyásolja-e a kreativitás megítélését?

5.4. pályaválasztási szándék

5.4.1. Választott pálya kreativságot követel-e?

5.4.1.1. Kissé/Közepesen/nagyon

5.5. továbbtanulási szándékuk

5.5.1. Van-e különbség a csak érettségizni akarók/BA/MA célúak között?

5.6. véleményük saját kreativitásukról

5.7. véleményük a 13 állításról

5.8. életkor

5.8.1. Van-e különbség kreativitás megítélésében?

5.9. osztályzataik tükrözik-e kreativitásukat?

5.9.1. Van-e különbség a tantárgyak között?

5.10. Használ-e tanórán vagy otthon web2-es alkalmazásokat?

6. tanárok vizsgálata

6.1. régió/település/iskolatípus

6.2. tantárgyuk

6.3. véleményük a 13 állításról

6.3.1. Van-e változás néhány év alatt?

6.4. osztályzatok tükrözik-e a kreativitást?

6.5. Nő/férfi

6.5.1. Van különbség a véleményben?

6.6. mennyire kreativok a tanítványaik

6.7. szempont-e tanítványaiknál a szakmák kreativitása

6.8. Használ-e tanórán vagy otthon web2-es alkalmazásokat?

6.8.1. Életkori vagy tantárgyi összefüggés?

7. hipotézis tanárok vizsgálatához

7.1. csak művészeti tárgyak osztályzatai tükröznek kreativitást

7.2. nem homogén csoport a kreativitás fontosságának megítélésében

7.2.1. különbségek humán/reál/művészeti tanárok véleménye között

7.2.2. különbségek iskolatípusonként

7.2.3. különbségek régiónként

7.2.4. különbségek településtípusonként

7.2.5. nők számára fontosabb a kreativitás

7.3. egységesek a szűk értelemben vett kreativitás elutasításában

7.4. egységesek a kreativitás fejleszthetőségében és mérhetőségében

7.5. Csak néhány tanár alkalmazza

7.5.1. Kreativitást fontosnak tartók alkalmazzák

8. Hipotézis a tanulók vizsgálatához

8.1. Egyenes arányosság a választott pálya kreativitás foka és kreativitás fontosságának megítélése között

8.2. MA célúak és a lányok számára fontosabb a kreativitás

8.3. Érettségihez közeledve MA célúak számára fontosabb a kreativitás

8.4. Egyetemi végzettségű anyák utódainak véleménye eltér

8.5. Van különbség a tantárgyak között a kreativitás megítélésében

8.5.1. Osztályzatok nem tükröznek kreativitást általában

8.6. Fejlettebb régióban/településen fontosabb a kreativitás

8.7. Tanórán elvétve használnak web2-t

8.7.1. MA-t tervezők nagyobb arányban használják otthon

8.7.2. WEB2 használói kreatívabbnak értékelik magukat

9. munkaadók/egyetemi oktatók vizsgálata

9.1. Nő/férfi

9.1.1. Van-e különbség a véleményben?

9.2. Régió/település

9.3. Munkahely mérete, tulajdonosa

9.4. Vélemény a 13 állításról

9.5. Vélemény egyes szakmák kreativitási szükségességéről

9.6. Vélemény a kreativitás fontosságáról

9.7. vélemény a pályakezdők kreativitásáról

9.8. Vállalat CSR tevékenysége

10. Hipotézis a munkaadók vizsgálatához

10.1. nők számára fontosabb

10.2. településtípusonként van különbség

10.3. fejlett régiókban fontosabbnak tartják a kreativitást

10.4. Fontos, de nem a legfontosabb a kreativitás