เเนวโน้มการตลาออนไลน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เเนวโน้มการตลาออนไลน์ by Mind Map: เเนวโน้มการตลาออนไลน์

1. รูปเเบการสื่อสารของสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ต

1.1. 1.บล็อค

1.2. 2.ไมดครบล็อค

1.3. 3.เครื่อข่ายสังคมออนไลน์

1.4. 4.มีเดียเเชร์ริง

1.5. 5.โซเชัยลบุ๊กมาร์กกิง

1.6. 6.ออนไลน์ฟอรัม

2. รูปแบบของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

2.1. 1.ภาคธุรกิจกับธุรกิจ

2.2. 2ภาคธุรกิจกับผู้บริโภค

2.3. 3.ผู้บริโภคกับผู้บริโภค

2.4. 4.รัฐลาลอิเล็กทรอนิกส์

3. เเนวโน้มตลาดออนไลน์

3.1. ต้องสร้างกิจกรรมต่างๆ

3.2. กลยุทธ์การตลาดเน้นเนื้อหา

3.3. ยุคเเห่งผู้บริหารการตลาดออนไลน์ยกย่องให้เกรียรติผู้บริโภคในฐานะเป็น

3.4. การตลาดเรียลไทม์

3.5. ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของการตลาดออนไลน์