види документів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
види документів by Mind Map: види документів

1. за найменуванням

1.1. телеграми

1.2. заяви

1.2.1. листи

1.3. довідки

1.3.1. протоколи

2. за походженням

2.1. службові

2.1.1. ствоюються організаціями,підприємствами та службовими особами,які їх представляють

2.2. особисті

2.2.1. ствоюють окремі особи поза сферою їх службової діяльності

3. за місцем виникнення

3.1. внутрішні

3.1.1. мають однакову форму та заповнюються послідовной ща суворо визначеними правилами

3.2. зовнішні

3.2.1. створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій,їх друкують або пишуть від руки

4. за призначенням

4.1. розпорядні

4.2. організаційні

4.3. довідково-інформаційні

4.4. обліково-фінансові

5. за формою

5.1. стандартні

5.1.1. мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності

5.2. індивідуальні

5.2.1. створюються в кожному конкетному випадку для розв'язання окремих ситуацій,їх друкують або пишуть від руки

6. за строками виконання

6.1. звичайні безстрокові

6.2. термінові

6.3. дуже термінові

7. за строками зберігання

7.1. постійного

7.2. тривалого

7.3. тимчасового

8. за складністю

8.1. прості

8.2. складні

9. за напрямком

9.1. вхідні

9.2. вихідні

10. за стадіями створення

10.1. орігінали

10.2. копії

10.3. виписки

11. за носієм інформації

11.1. на папері

11.2. на диску

11.3. на фотоплівці

11.4. на магнітній стрічці

11.5. на перфостічці

12. за технікою відтвоорення

12.1. рукописні

12.2. відтворені механічно

13. за ступенем гласності

13.1. секретні

13.1.1. мають угорі праворучпозначення"секретно"

13.2. несекретні