Jorden

En mindmap om ett vulkan/jordbävnings häfte vi har jobbat med i 6B HäggvikskolanOBS! Om ni inte får kopiera från internet så försök inte med att kopiera detta för att det finns något som heter urkund som kan kolla i genom internet efter liknande texter.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jorden by Mind Map: Jorden

1. Har en fast kärna som man tror är gjord av järn och som är på ca 6000C'

2. Har en Inre och yttre mantel

2.1. Längst ner i manteln är det 3-4000C'

2.2. Längst upp i manteln är det 500-900C'

3. Yttre kärnan har en lägre temperatur och inre och yttre kärnan är lika stor som mars tillsammans

4. Mellan kärnan och jordskorpan finns manteln som består av trögflytande magma

4.1. Inuti lagret finns det strömmar som driver den smälta stenen uppåt där smälter magman mantelns nerdersta lager, pressas upp i manteln innan den kyls och sjunker igen. Man tror att denna rörelse får alla kontinenter och världsdelar att röra på sig.

5. Jordbävningar

5.1. Plattor stöter i mot varandra

5.2. Plattor åker under varandra

5.3. Rör sig mot olika håll

5.4. Fastnar hårt i varandra och lagrar en massa rörelse energi som sedan när plattorna åker i säruppstår kraftiga jordskalv.

5.5. Mäts i richterskalan

5.5.1. Om vädret öker med ett heltalssteg är skalvet 10 gånger kraftigare

5.6. Kan förutses via djur som uppträder egendomligt som fiskar flytande på vattnet och hundar ylandes innan jordskalv

6. Vulkaner

6.1. Vulkaner är en öppning i jordskorpan

6.2. Magman tränger sig upp genom mantel

6.3. Vilken vulkan som bildas beror på bland annat halten kisel, vilket påvärkar hur lös magman samt mängden gas.

6.4. Om magman är trögflytande innehåller den 65% mer kisel medans om den är trögflytande inneåller den 52% mindre kisel.

6.5. Om magman är lättflytande och lös är det lättare för gasen att försvinna.

6.6. Hotspots är heta källor som ligger mitt på en kontinental platta

6.7. Subduktionszon är ett område där 2 kontinental plattor krockar och bildar en djuphavsgrav

6.8. Spridningszon är när plattorna åker isär så bildas sprickor där magma kan tränga upp och ny havsbotten kan bildas då magman stelnar. En del spridningszoner ligger under vattnet

6.9. Euroption är ett annat namn för för vulkanutbrott

6.10. Mäts i VEI-skalan

7. Jordskorpan kallas i bland för Litosfären

8. Jordskorpan är 5-7 mil tjock