Den industriella revolutionen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Den industriella revolutionen by Mind Map: Den industriella revolutionen

1. Var?

1.1. England

1.1.1. Vid hamnstäder t.ex. Liverpool, Manchester etc.

1.2. Varför just i England?

1.2.1. Lågadel var villig att investera

1.2.2. Kolonier gav råvaror

2. Orsaker

2.1. Effektivare kraftkälla än människornas muskelkraft

2.2. Ökad efterfrågan

2.3. Riskkapitalism

2.4. Det som bönder tillverkade räckte inte till

2.4.1. Måste ha ökad produktion

2.5. Nya uppfiningar

2.5.1. Spinning Jenny

2.5.2. Ångmaskin

3. Vad krävs?

3.1. Råvaror

3.1.1. Bomull, kol, järn

3.2. Kapital som kan investeras, fabriker och maskiner

3.3. Arbetskraft

3.4. Livsmedel

3.5. Köpare/marknad

4. När?

4.1. Sent 1700-tal/ 1800-talet

5. Negativa följder

5.1. Urbaninsring

5.2. Tuffa arbestvillkor

5.2.1. Barnarbete

5.3. Ökad utsläpp i städer

5.3.1. Klimatpåverkan

5.4. Trångt och dålig miljö i städer

5.4.1. Sjukdomar

5.5. Ökad missbruk av bl.a Alkohol och prostitution

6. Positiva följder

6.1. Ökad produktion

6.2. Ekonomisk vinst

6.3. Effektivisering av allt

6.3.1. Nya uppfinningar

6.3.1.1. Tåg

6.3.1.2. Ångbåt

6.4. Urbanisering

6.4.1. Konsumptionsamhälle

6.5. Finare kläder

6.6. Pris sänkningar

6.6.1. högre konsumption