Industriella revolutionen

William Tobbe David Jonkan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Industriella revolutionen by Mind Map: Industriella revolutionen

1. Fördelar

1.1. jobba på samma plats

1.1.1. styra och övervaka sina arbetare

1.1.2. Nackdel: Eventuellt dåligt för arbetare

1.2. effektivare arbete

1.2.1. Kunde producera mycket mer

1.3. Mer kapital

1.4. Mer arbetstillfällen

2. Orsaker till revolutionen

2.1. Överskott på råvaror

2.2. Nya uppfinningar

2.2.1. Spinning Jenny

2.2.2. Ångmaskin

2.2.3. Lokomotiv / Järmväg

2.3. Mycket bönder arbetslösa -> Tillgänglig arbetskraft

3. Nackdelar

3.1. Tuffa arbetstider

3.2. Dåliga levnadsförhållanden

3.3. Barnarbete, framförallt i gruvor

4. Fun Facts

4.1. 125 familjer gick på samma toalett

5. Konsekvenser

5.1. Förfärliga förhållanden för vanligt folk

5.2. Transportmedelutveckling

5.3. Fabriker

5.4. Urbanisering

5.5. Borgare & handelsmän större makt