БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ (БСР)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ (БСР) by Mind Map: БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ (БСР)

1. З однорідними частинами

1.1. Нагадує складносурядне речення

1.2. Одночасність подій, явищ

1.3. Послідовність подій, явищ

1.4. Зіставно-протиставні

2. З неоднорідними частинами

2.1. Нагадує складнопідрядне речення

2.2. Пояснювальні [ ] : [ ]

2.2.1. Часові [ ] - [ ]

2.3. Причинові [ ] : [ ]

2.3.1. Наслідкові [ ] - [ ]

2.4. Умовні [ ] - [ ]

2.4.1. Доповнювальні [ ] : [ ]

3. Для яскравих контрастів, узагальнень, висновків, логічної послідовності, надання динамічності

4. Розмовний, художній, публіцистичний стиль

5. Розділові знаки

5.1. Кома

5.1.1. одночасність, часова послідовність

5.2. Крапка з комою

5.2.1. поширені, мають свої рз, далекі за змістом

5.3. Двокрапка

5.3.1. 2ч - виражає причину

5.3.2. 2ч - доповнює або пояснює зміст

5.4. Тире

5.4.1. 1ч - час або умова

5.4.2. 2ч - наслідок, висновок

5.4.3. зміст ч протиставляється (а, але)

6. Види інтонації

6.1. переліку

6.1.1. пояснення

6.1.1.1. зіставлення