Grčka u starom vijeku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Grčka u starom vijeku by Mind Map: Grčka u starom vijeku

1. Kretska kultura

1.1. - A. Evans – istraživač - Knosos – bogate palače, labirinti - kretski vladar Minos - mit o Tezeju, Minotauru, Egejskom moru

2. Mikenska kultura

2.1. - prvo grčko pleme Ahejci – dolaze oko 2000.pr.Kr. - Mikena – Lavlja vrata, kiklopski zidovi - Trojanski rat (Ilij) - Agamemnonova maska - Atrejeva riznica

2.2. prvo grčko pleme Ahejci – dolaze oko 2000.pr.Kr. Mikena – Lavlja vrata, kiklopski zidovi Trojanski rat (Ilij) Agamemnonova maska Atrejeva riznica

3. Nastanak polisa

3.1. Atena

3.1.1. trgovina obrt demokracija umjetnost filozofija znanost

3.2. Sparta

3.2.1. pokrajina Lakonija aristokratska država veleposjednici i ratnici spartanski odgoj slobodni Spartanci perijejci – slobodni ali bez političkih prava heloti – državni robovi

4. Grčko_perzijski ratovi

4.1. - uzrok: sukob grčkih i perzjskih interesa na istočnom Sredozemlju

4.2. - povod: pomoć Atene ustanku maloazijskih Grka

4.3. - posljedice: zaustavljanje perzijskog širenja, bogaćenje Atene

4.4. - Maratonsko polje - Termopilski klanac - smrt spartanskog kralja Leonida - Salamina - pomorska bitka - pobjedom kod Cipra otklonjena

5. Peloponeski rat

5.1. - Bogatsvo i moć Atene i njena prevlast

5.2. Rat između Atene i Sparte

5.3. - Nejedinstvo grčkih polisa

5.4. - Suprotnosti i zaoštravanje odnosa

6. Helenizam

6.1. - Vladanje FilipaII.,

6.2. - Reforma vojske

6.3. - Poraz Grka

6.4. - Neslog Grka

6.5. - Pobjeda Makedonije

6.6. - Filipa nasljedi Aleksandar

6.7. - Aleksandar je proširio helensku kulturu - helenizam

6.8. - Aleksandrija - centar helenističke kulture

6.8.1. Eukild

6.8.2. Arhimed

7. Grčka kultura

7.1. - Olimpijske igre

7.2. - Graditeljstvo

7.3. - Kiparstvo

7.4. - Slikarstvo na vazama

7.5. - Grčko kazalište

7.6. - Filozofija