Yttrandefrihet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Yttrandefrihet by Mind Map: Yttrandefrihet

1. Begränsningar

1.1. Hets mot folkgrupp

1.2. Varför/Varför inte?

1.3. Sverige

1.4. Vart går gränsen?

1.4.1. Hur vet man det?

1.5. Hur definierar man vad som är en kränkning? Vem avgör det?

2. Helfri yttrnadefrihet

2.1. USA

2.1.1. Tillåtet att sprida hat

2.1.1.1. Varför?

2.2. Varför?

3. Uttryckandet av rasistiska åsikter

3.1. Nazism, Rasism

3.1.1. Adolf hitler