Yttrandefrihet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Yttrandefrihet by Mind Map: Yttrandefrihet

1. Demokrati

1.1. T.ex. Sverige

1.2. T.ex. Amerika

2. Sociala medier

2.1. Anonym

2.1.1. Face to Face

3. Diktatur

3.1. Ingen yttrandefrihet

3.1.1. Nordkorea

3.2. Ledaren bestämmer allt

4. Kultur

4.1. Kränkningar

4.1.1. Skdestånd

5. Begränsad

5.1. T.ex. Sverige

5.1.1. Förbjuder vissa saker inom YT

6. Vad hotar Yttrandefrihet

7. Ansvar

7.1. Du måste ta ansvar över det du säger