Yttrandefrihet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Yttrandefrihet by Mind Map: Yttrandefrihet

1. Demokrati

1.1. Svergie

1.1.1. Begränsningar

1.1.1.1. Hets mot folkgrupp

1.2. USA

1.2.1. Helt fritt

1.2.1.1. Säga vad du vill

1.3. Medier

1.3.1. Tradionell media

1.3.1.1. Social media

2. Diktatur

2.1. Ryssland

2.2. Nord korea

2.2.1. Isolerad

2.3. Medier

2.3.1. Tradionell media

2.3.1.1. Social media

3. Vad kan hota YF?

3.1. Tyskland 1930-1940