Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRÈCIA by Mind Map: GRÈCIA

1. Context històric

2. Art grec

2.1. Escultura

2.1.1. Materials:

2.1.1.1. Bronze, marbre, fusta, or i marfil (criselefantina).

2.1.1.2. Proporcions equilibrades per assolir el model ideal de bellesa humana

2.1.2. Figura humana com a tema principal (Antropomorfisme)

2.1.3. Antropocentrisme

2.1.3.1. Períodes:

2.1.3.1.1. Clàssic (s.V a.c - IV a.C.)

2.1.3.1.2. Arcaic (s.VII - VI a.C.)

2.1.3.1.3. Hel·lenístic (s. IV - III a.C.)

2.1.4. Dues tipologies: El relleu (decoració de frisos i mètopes en temples i altars) i l’escultura exempta

2.2. Arquitectura

2.2.1. L’arquitectura grega utilitza uns sistema constructiu arquitravat en el qual predominen les línies verticals i horitzontals, estructurat a partir de la superposició de tres elements fixos: base, fust i entaulament (en el qual es difrencien arquitrau, el fris i la cornisa, i el frontó.

2.2.2. Estils:

2.2.2.1. 1. Dòric : A partir del segle VII ANE. (Peloponès, més robust)

2.2.2.2. 2. Jònic: a partir segle VI ANE. (Àsia Menor)

2.2.2.3. 3. Corinti: a partir segle IV ANE (variació jònic)

2.2.3. Art cretenc o minoic

2.2.3.1. Murs decorats amb baixos relleus i pintures al fresc, recreant escenes de la vida quotidiana i de la natura.

2.2.4. Art micènic

2.2.4.1. A l'interior d'aquesta ciutadella defensiva destaca el palau, que era conjunt perfectament ordenat al voltant del égaron, una estança de de planta rectangular tancada (domos) a la qual s’anteposa un pòrtic amb columnes i un vestíbul (prodomos) que en ressalten la importància.

2.2.4.2. També foren importants les tombes principesques.

2.2.4.3. En la ceràmica micènica, el ric repertori decoratiu heretat de l’art cretenc s’empobreix, s’esquematitza i es redueix a motius florals anunciant el període geomètric.

2.2.5. Arquitectura civil

2.2.5.1. Edificis impoprtants: El teatre i els estadis.

2.3. Ceràmica

2.3.1. Ceràmica geomètrica

2.3.1.1. Reelaboració de la ceràmica micènica i enriquement la decoració a partir de sanefes geomètriques i lineals gran d’un gran dinamisme, disposades en ranges paral·leles..

2.3.1.2. Construcció de grans muralles, aixecades amb pedres de dimensions enormes o ciclòpies. Dels vestigis conservats destaca el recinte enmurallat de la ciutat de Micenes.

2.3.2. Ceràmica arcaica

2.3.2.1. Figura humana cada vegada més gran iestà representada amb més detallisme.

2.3.2.2. - Ceràmica de figures vermelles sobre fons negre: decorada amb escenes de temàtica més quotidiana en que s'exhibeix una preocupació més gran pel realisme i el detall.

2.3.3. ́Ceràmica clàssica

2.3.3.1. Domina la decoració de figures vermelles sobre fons negre. La figura ocupa tot l'espai compositiu i en conseqüència la representació escènica és més complexa i pròxima a la pintura.

2.3.4. Mosaic

2.3.4.1. Decoració de terres i murs en àmbits privats i monuments públics.

2.3.4.2. - Mosaic de còdols: fet a partir de petites pedres naturals blanques o lleugerament acolorides que es trobaven a platges o rius secs.

2.3.4.3. - Mosaic de tessel·les (Opus Tesselatum) Format per petites peces de de pedra de diferents colors anomenades tessel·les. Aquesta tècnica va substituinr el mosaic de còdols i posteriorment les peces de colors es van fer de 0,5 a 1 cm.

3. Naixement de la cultura i l'art grec al IX i VIII ANE, quan el món hel·lènic va superar la profunda crisi provocada per l’enfonsament de la civilització cretomicènica

4. - Ceràmica de figures negres sobre fons vermell : es representen fonamentalment escenes mitològiques dels poemes èpics d’Homer.

5. Característiques

5.1. Captació naturalista de l’ésser humà,

5.2. Urbanisme

5.2.1. A) El caràcter independent de les poleis

5.2.2. B) La topografia muntanyosa del terreny

5.2.3. C) La introducció de la democràcia a Atenes,

6. Element característic: columnes vermelles. El fust augmenta el diàmetre des de la base i el seu capitell, format per un equí de motllura convexa i un àbac quadrat, és un referent de l’estil dòric grec.

6.1. Destaquen els palaus: petita ciutat amb diverses zones independents al voltant d’un pati rectangular.