KẾ HOẠCH 3 THÁNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH 3 THÁNG by Mind Map: KẾ HOẠCH 3 THÁNG

1. Hệ tư tưởng

1.1. Mục tiêu của mình là gì ???

1.1.1. Đến hết Tháng 2 sẽ lên được chuyên viên

1.1.1.1. Là 2k1 đầu tiên của Tây Sơn lên chuyên viên.

1.1.1.2. Có thể trực tiếp hỗ trợ các bạn học viên của mình.

1.1.1.3. Để có thể giúp đỡ leader của mình nên một vị trí mới

1.1.2. Hết Tháng 4 lên được Leader

1.1.2.1. Có thể nuôi được Hoàng Thượng ^^

1.1.2.2. Có thể dẫn đội , giúp đỡ cho các bạn sinh viên chưa biết mình ra trường làm gì , chưa biết mục tiêu trong tương lai của mình là gì . Giup các bạn biết các đạt được nó .!!!!

1.1.2.3. Giup bố mẹ tiêt kiệm được , không phải gửi tiền lên cho mình nữa.

1.1.3. Trung bình mỗi tháng đút lợn được 1000k

1.1.3.1. Để có thể cuối năm Tặng bố mẹ 10 triệu

1.1.4. Giup được A.Trung có thêm ít nhất là hai chuyên viên trong quý I .

1.1.4.1. Chú ý giúp đỡ các đồng nghiệp có mong muốn lên chuyên viên , nhắc nhở giúp đỡ các bạn từ việc nhỏ nhất .

2. Hệ công cụ

2.1. QUY TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 2019

2.2. BỘ KỊCH BẢN 2020 - Google Drive

2.3. BỘ 27 CÂU HỎI XỬ LÝ TỪ CHỐI

2.4. TỐI ƯU CÁC ĐIỂM CHẠM WOW

2.5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO QUÁ TRÌNH TỪ 1 DATA TRỞ THÀNH HỌC VIÊN

2.6. 30 CÂU TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

3. Hệ vận hành

3.1. Tháng 2 : 200%MBO , 66TR DOANH THU

3.1.1. Tuần 1 : 2DS , 10tr doanh thu

3.1.1.1. 5HV đến văn phòng

3.1.1.1.1. HVNN : Thúy Quỳnh , vi , ....

3.1.1.1.2. Y

3.1.2. Tuần 2: 3 DS , 15tr doanh thu

3.1.2.1. 7 Hv đến văn phòng

3.1.2.1.1. 100data

3.1.3. Tuần 3 : 4DS , 20tr doanh thu

3.1.3.1. 7 Hv đến văn phòng

3.1.4. Tuần 4 : 4Ds , 21tr Doanh thu

3.1.4.1. 5 hv đến văn phòng

3.2. Tháng 3: 150% MBO , 50tr doanh thu

3.2.1. Tuần 1: 2ds , 10tr doanh thu

3.2.1.1. 50data khảo sát

3.2.1.1.1. 50 sale

3.2.2. Tuần 2 : 3 ds , 15 tr doanh thu

3.2.2.1. 50data khảo sat

3.2.2.1.1. 5 hv đến văn phòng

3.2.3. Tuần 3 : 4 ds : 20 tr doanh thu

3.2.3.1. 60 data khảo sát

3.2.3.1.1. 50 sale

3.2.4. Tuần 4: 2 ds , 5tr doanh thu

3.2.4.1. 40 data

3.2.4.1.1. 40 sale

3.3. Tháng 4: 150% MBO , 50tr doanh thu

3.3.1. Tuần 1

3.3.2. Tuần 2

3.3.3. Tuần 3

3.3.4. Tuần 4