Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AINE by Mind Map: AINE

1. PUHDAS AINE

1.1. alkuaineet

1.1.1. metallit, Au, Fe

1.1.2. epämetallit, O, H

1.1.3. puolimetallit, Si

1.2. yhdisteet

1.2.1. epäorgaaniset, NaCl

1.2.2. orgaaniset, sokeri

2. SEOS

2.1. homogeeniset seokset = tasakoosteinen, esim.sokerivesi

2.2. heterogeeninen seos = epätasainen

2.2.1. liete= kiinteä aine liuoksessa

2.2.2. savu = kiinteä kaasussa

2.2.3. vaahto = kaasu nesteessä

2.2.4. geeli = neste kiinteässä

2.2.5. sumu = neste kaasussa