Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Yttrandefrihet by Mind Map: Yttrandefrihet

1. Demokrati

1.1. Folkets representanter

1.2. Försöker framföra alla folkets åsikter

2. Folk får säga vad de vill, så länge det inte kränker någon. (i Sverige)

2.1. Demonstrationer

2.2. Hets mot folkgrupp

3. Nazism och fascism

3.1. I tyskland är nazism förbjuden.

3.2. I Sverige är nazism tillåten för att ideologin grunden inte kränker någon, det är en antidemokratisk ideologi.

4. Amerikanska revolutionen

4.1. Det var upplysnings tiden för dagens Amerika, deras mänskliga rättigheter gäller fortfarande.