Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Aklımda by Mind Map: Aklımda

1. Finans

1.1. Şahıs

1.1.1. Alacak

1.1.2. Borç

1.1.2.1. İhtiyaç Kredisi

1.1.2.2. Kredi Kartı

1.2. Şirket

1.2.1. Alacak

1.2.1.1. Müşteriler

1.2.1.1.1. Komisyon Geliri

1.2.1.1.2. Akar Gelir

1.2.1.1.3. Gecikmiş Alacaklar

1.2.2. Borç

1.2.2.1. Satıcılar

1.2.2.2. Muhasebe

1.2.2.3. Gecikmiş Ödemeler

2. Borç Alacak

2.1. Borç

2.1.1. Şahıs

2.2. Alacak