STRATEGIA 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STRATEGIA 2020 by Mind Map: STRATEGIA 2020

1. Výkup

1.1. Pozicionovať sa ako No.1 na slovensku

1.2. Výkup v iných štátoch od koncových užívatelov

1.3. Rozvinúť B2B segment

2. Development

2.1. Inhouse development team

2.2. Stať sa dostatočne felxibilným, schopným reflektovať vlastné rastové potreby

3. Kamenné predajne

3.1. Kvalitný predajca - náš cieľ

3.2. Outlety vo velkých mestách zamerané na re-commerce a eko / bio produkty

3.3. TV Obrazovky

4. Rozvoj Ecommerce

4.1. Obsadiť všetky kanále na SK

4.2. Dynamické nastavovanie cien

4.3. Dosiahnuť majstrovstvo v biddingu

4.4. Medzinárodný rozvoj - proof of concept

5. Pozicioning / vnímanie značky

5.1. Spolupráce s influencermi

5.2. Hodnotné spolupráce

5.3. TV reklama ( aj keď regionálna )

5.4. Vypustiť nekvalitné produkty

6. Vlastné produkty

6.1. Kryty a obaly

6.2. Kvalitné vlastné príslušenstvo

7. Firemný segment

7.1. Kvalitný predajca, ktorý vie robiť B2B

7.2. B2B partnerstvá

8. Vernostný program

8.1. O zákazníkoch v kamenných obchodoch nič nevieme

8.2. Spojený vernostný program pre offline + online

8.3. Zameranie na retenciu zákazníkov