NOKTALAMA İŞARETLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NOKTALAMA İŞARETLERİ by Mind Map: NOKTALAMA İŞARETLERİ

1. NOKTA

1.1. Cümlenin sonuna konur.

1.2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

2. VİRGÜL

2.1. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime grup­larıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

2.2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

3. İKİ NOKTA

3.1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.

3.2. Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullanılır.

4. NOKTALI VİRGÜL

4.1. Aralarında şekil ve anlamca ilişki bulunan, birbirine bağlaçsız bağlanan ve aralarındaki duraklama kısa olan cümlelerin arasına noktalı virgül konur.

4.2. İki cümleyi birbirine bağlayan "ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki, çünkü, yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte" gibi bağlaçlardan önce noktalı virgül konur.

5. SORU İŞARETİ

5.1. Soru bildiren cümlelerden sonra konur.

5.2. Bilinmeyen tarih, yer vb. durumlarda konur.

6. ÜNLEM İŞARETİ

6.1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur.

6.2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

7. TIRNAK İŞARETİ

7.1. Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır.

7.2. Vurgulanmak istenen sözleri göstermek için kullanılır.

8. KESME İŞARETİ

8.1. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur.

8.2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

9. YAY AYRAÇ

9.1. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla­mak ve göstermek için kullanılır:

9.2. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur.

10. KISA ÇİZGİ

10.1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.

10.2. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

11. EĞİK ÇİZGİ

11.1. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

11.2. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur.

12. ÜÇ NOKTA

12.1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

12.2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.