15. - 16. století

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
15. - 16. století by Mind Map: 15. - 16. století

1. Humanismus

1.1. Knihtisk

1.2. Heliocentrismus

1.3. Rozvoj národních jazyků

2. Renesance

3. Dobytí Konstantinopole Osmany

4. Růst významu měst

4.1. Měšťanská revoluce

4.1.1. Rozvoj občanské společnosti

4.2. Růst výroby

4.2.1. Rozvoj obchodu

4.2.1.1. cenová revoluce

4.2.1.2. Růst poptávky po luxusním zboží

4.2.1.3. Hledání nových zdrojůfinančních prostředků (zlata a stříbra)

4.2.2. Rozvoj řemesel

4.2.2.1. Hledání nových odbytišť

4.2.2.2. Hledání nových surovinových zdrojů

4.2.2.2.1. Najít novou cestu do Indie

5. Reformace

5.1. Protireformace

5.2. Náboženské války

5.3. Vznik evangelické církve

6. Zámořské objevy

6.1. Urychlení ekonomického rozvoje Evropy

6.2. Položeny základy světovému obchodu

6.3. Rozbití feudálního systému

6.4. Vznik prvních velmocí

6.5. Nové plodiny a zvířata

6.6. Christianizace (misie)

6.7. Obchod s otroky

6.8. Rozvoj vědních a technických disciplín

6.8.1. Technické zlepšení lodí

6.8.2. Důkaz o kulatosti Země

6.8.3. Rozvoj kartografie

7. Posilování absolutismu