تکنیک‌های یادگیری

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
تکنیک‌های یادگیری by Mind Map: تکنیک‌های یادگیری

1. روش‌های بالا نگه داشتن سطح هوشیاری در حین آموختن

1.1. نوشتن 5 تا 10 کلمه یا عبارت کلیدی مبحث

1.2. کشیدن نقشه‌ی ذهنی از درس

1.3. بازنویسی هدف از آموختن اون مبحث

1.4. خلاصه کردن مبحث در 30 کلمه

1.5. طرح 2تا 5 سوال مفهومی

1.6. ضبط صدای خود از توضیح مطلب به مدت یک دقیقه

1.7. ساختن آنالوژي

1.8. استفاده از مدل KWL

1.9. نمره دادن به خود

1.10. طراحی بنر تبلیغاتی

1.11. نوشتن یک سناریو از اثر ناآشنایی با مبحث

1.12. اگر میخواستید درس را ادامه بدید چطوری ادامه میدادید

1.13. طراحی نقشه راه یادگیری برای توصیه به بقیه

1.14. نوشتن شرح یا تعریف جدید