Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRẠI by Mind Map: TRẠI

1. Kỹ năng

1.1. Kỹ thuật trại

1.1.1. Thời gian :40p

1.2. Nấu ăn

1.2.1. Thời gian mỗi phần:10p+5p trả lời hỏi đáp

1.2.2. Làm: Bàn bếp

1.2.2.1. Chuẩn bị

1.2.2.1.1. Dây:20

1.2.2.1.2. Các vận dụng có sẵn trong Thiên nhiên

1.2.3. Nấu: Cơm lam, Gà Quấn Bạc

1.2.3.1. Chuẩn bị

1.2.3.1.1. Cơm Lam

1.2.3.1.2. Gà giấy bạc

1.2.3.1.3. Gia vị

1.2.3.1.4. Mì ly

1.2.4. Bữa Tối và sáng

1.3. Cứu thương

1.3.1. Người Thực hiện: thiếu sinh + kha sinh

1.3.2. Nội Dung: Tự chọn

1.4. Quan sát

1.4.1. Thiên văn-(10h30-11h30)-(Tuấn)

1.4.1.1. Chuẩn bị

1.4.1.1.1. Mica (R=8cm): đục lỗ thành 10 chòm sao

1.4.1.2. Cần hỗ trợ

1.4.2. xác định các chòm sao hay có ở khu vực núi Chứa Chan

1.4.3. Thực hiện

1.4.3.1. Nhiệm Vụ

1.4.3.1.1. Tìm kiếm trên mạng ( sách vở) về 1 câu chuyện thần thoại liên quan tới chòm sao đội đã có(1 câu chuyện/1 chòm sao)

1.4.3.1.2. Vẽ lại chòm sao đó trong sổ

1.4.3.1.3. Tìm được các chòm sao đội có trên bầu trời

1.4.3.2. thời gian thực hiện:20-30p

1.4.4. Mỗi đội sẽ bốc ngẫu nhiên 3 mảnh mica.

1.5. Lửa trại

1.5.1. Mỗi đội 1 tiết mục và giao lưu với nhau

1.5.2. Các đội Chuẩn bị ít nhất 2 trò chơi sinh hoạt

2. Giao lưu

2.1. Trộn lẫn các thành viên tham gia theo kỹ năng, đơn vị

2.2. Giờ tinh thần sáng chủ nhật

2.3. Trò chơi lớn sáng chủ nhật ( anh Quân Hoàng)

2.4. Trò chơi trước khi leo xuống

2.5. Lửa trại

3. Trên đường

3.1. Thiếu sinh ( TBT)

3.1.1. Chặng 1: Di chuyển tới Núi Chứa Chan

3.1.1.1. Thời gian: 5h ngày 28 / 3/2020

3.1.1.2. Tập trung: Bùi Môn, chia làm 2 đội để thực hiện mật thư

3.1.1.2.1. Thời gian thực hiện :30p

3.1.1.3. Trạm 1: Đền Hùng (30km)

3.1.1.3.1. Trò chơi

3.1.1.4. Trạm 2: Tìm thành viên trong đội ( dưới chân núi)

3.1.1.4.1. Trò chơi

3.1.1.4.2. Hoàn tất: sẽ nhận được gợi ý về các thành viên đội mới

3.1.1.5. Trạm 3 : Đi chợ ( chợ ngầ núi - Trân đề xuất)

3.1.1.5.1. Thời gian:10H30

3.1.1.5.2. Trò chơi

3.1.1.5.3. Thời gian thực hiện:30p

3.1.1.5.4. Ăn trưa tại trạm 3

3.1.2. Chặng 2: Leo núi

3.1.2.1. Thời gian:13h

3.1.2.2. Địa điểm: nơi gửi xe

4. Dự kiến

4.1. Mục Đích

4.1.1. Kỹ năng hạng nhất

4.1.2. Giao lưu

4.2. Thời gian tổ chức:28,29/3

4.3. Địa điểm: Núi Chứa Chan

4.4. Đối tượng tham gia: Đội trưởng đội phó Thiếu lớn, Kha sinh

4.5. Yêu cấu: Kỹ năng từ Hạng Nhì trở lên.

4.6. Số lượng người tham gia dự đoán : 8 (+-3)

5. Ban tổ chức: anh Quân Hoàng, Anh Tuấn, Thăng Long, Linh Trân+ tráng sinh phục vụ

5.1. Quân Hoàng

5.1.1. Trò chơi lớn sáng CN, trò chơi dưới chân núi

5.2. Tuấn

5.2.1. Trò chơi đêm, nấu ăn

5.3. Long

5.3.1. Kỹ thuật trại, đi chung với Thiếu

5.4. Trân

5.4.1. Tìm tọa độ, hình ảnh về chợ, địa điểm ăn trưa, đi chung với kha sinh

5.5. Khanh

5.5.1. Cứu Thương

6. Truyền thông

6.1. Chụp hình

6.2. Bài viết cho trại