LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG -Phan Bội Châu-

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG -Phan Bội Châu- by Mind Map: LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG -Phan Bội Châu-

1. -Phan Bội Châu (1867-1940) -Quê ở Nghệ An -Là lãnh đạo phong trào Đông Du -Là người có tài năng, nhạy bén

1.1. Tác phẩm tiêu biểu khác : Việt Nam vong quốc sử (1905), Ngục trung thư (1914)

1.2. -Hoàn cảnh ra đời: năm 1905, trước khi sang Nhật Bản ông làm bài thơ từ giã bạn bè

2. Hai câu đề (chí làm trai)

2.1. Khẳng định chí làm trai là lẽ sống đẹp

2.2. "Phải lạ" là sống cho phi thường, hiển hách

2.3. Đối mặt với vũ trụ để thể hiện mình

2.4. Nhà thơ ôm ấp khát vọng thay đổi trời đất

3. Hai câu thực (ý chí và cái tôi của nhà thơ)

3.1. Đầy tinh thần trách nhiệm với đời

3.2. Cái tôi gánh sứ mệnh cao cả

3.3. Khát vọng sống dùng tài năng cống hiến cho đời

3.4. Ý thức và trách nhiệm với đời. Tự tin vào tài năng

4. Hai câu luận (nỗi đau mất nước)

4.1. "Non sông đã chết": chủ quyền đất nước rơi vào tay giặc

4.2. "Sống thêm nhục": gắn sự sống chết cá nhân với vinh nhục của đất nước

4.3. Khẳng định Nho giáo - Sách thánh hiền không còn phù hợp với thời đại

4.4. Quyết tâm đổi mới, tìm con đường đúng đắn cho dân tộc

5. Hai câu kết (Ý chí mang tầm vũ trụ)

5.1. Dùng hình ảnh thiên nhiên "thiên trùng bạch lãng" để so sánh với hoài bão

5.2. Hình ảnh lãng mạn, hào hùng thể hiện ước mơ sánh với vũ trụ

5.3. Tư tưởng vượt biển vươn ra thế giới, táo bạo tiên phong cho thời đại mới

5.4. Thể hiện tinh thần nhiệt huyết của nhà cách mạng