Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng tránh trước, trong và sau dịch bệnh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng tránh trước, trong và sau dịch bệnh by Mind Map: Tuyên truyền, phổ biến kiến  thức phòng tránh trước, trong và sau dịch bệnh

1. Phân tích rõ vấn đề mình muốn tuyên truyền

1.1. Viết một bản word phân tích vấn đề bằng phương pháp Chứng minh

1.1.1. Chia làm 2 team, mỗi team 2 người, 1 team viết văn, một team tìm và sàng lọc thông tin

1.2. Xây dựng trang web để trình bày diễn biến của dịch bệnh qua số liệu thống kê

1.2.1. Việc lập trang web nên chia 2 người làm thôi, còn việc cập nhật thông tin lên web sẽ phân chia sau khi lập trang web xong rồi

1.3. Mời chuyên gia đầu ngành nhận xét về tính nguy hiểm của các căn dịch bệnh

1.3.1. Tích cực xin mail, sđt của các chuyên gia

1.4. Phỏng vấn những bệnh nhân đã mắc dịch bệnh

1.4.1. Tìm hiểu thông tin của 6 bệnh nhân đã được chữa khỏi dịch corona ở Việt Nam ,đến và xin phỏng vấn

2. Xây dựng hướng giải quyết

2.1. Hướng giải quyết THY up lên khá ổn và phong phú

2.2. Tham khảo thêm bằng cách hỏi nhiều mentors hơn, đọc tin tức, tham khảo các hướng giải quyết trên mạng, hỏi người quen

2.3. Vào vòng trong có mentor rồi chúng ta sẽ tham khảo thêm ý kiến của họ