Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DV VND by Mind Map: DV VND

1. nền tảng quản trị giao dịch tự động của VNDIRECT – PROTRADE Trial

2. Chính sách lãi suất thấp- hoàn phí cao

2.1. khóa đào tạo đầu tư giao dịch chứng khoán cùng với các Master Trader

3. TÀI KHOẢN AA (Advisory account – AEcareby) là gói dịch vụ tài khoản được thiết kế cho nhóm khách hàng đầu tư chứng khoán không có điều kiện bám thị trường và cần một chuyên gia chăm sóc dịch vụ tài khoản và tư vấn tiếp cận thông tin về các sản phẩm dịch vụ đầu tư phù hợp với điều kiện đầu tư của khách hàng và cơ hội của thị trường.

3.1. chuyên gia AE (Account Executive)

3.2. iVND - Nền tảng đầu tư và quản lý tài sản cá nhân

3.3. STOCKBOOK – Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư

3.4. DSTOCK ADVISORY

3.5. D-Margin - Dịch vụ vay vốn đầu tư chứng khoán

4. Hi-MARGIN – Dịch vụ hỗ trợ tư vấn thu xếp vốn giao dịch với Tỷ lệ margin cao

5. TÀI KHOẢN BA (Broker careby account) được thiết kế dành cho các khách hàng muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư giao dịch chứng khoán, chưa có kinh nghiệm giao dịch và điều kiện về thời gian để tự chủ động bám sát thị trường. Để đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả và giảm thiểu các rủi ro biến động thị trường thì dịch vụ Môi giới là một sự lựa chọn tối ưu với điều kiện nhà đầu tư phải rất thận trọng trong việc lựa chọn chuyên viên môi giới phù hợp, hiểu được khẩu vị rủi ro và điều kiện đầu tư của khách hàng và thiết lập được mối quan hệ tư vấn hiệu quả và bền vững.

5.1. Chuyên viên môi giới tư vấn giao dịch và quản lý tài sản

5.2. iVND - Nền tảng đầu tư và quản lý tài sản cá nhân

5.3. STOCKBOOK – Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư

5.4. D-Margin - Dịch vụ vay vốn đầu tư chứng khoán

6. Tài khoản giao dịch chủ động DA (Direct Account Service) nhà đầu tư độc lập muốn tự chủ động đầu tư và bảo mật thông tin tài khoản giao dịch.

6.1. iVND - Nền tảng đầu tư và quản lý tài sản cá nhân

6.2. STOCKBOOK – Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư

6.3. DSTOCK ADVISORY

7. DWEALTH

7.1. DWEALTH GO – Gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản trực tuyến

7.1.1. Khóa học kiến thức nhập môn đầu tư

7.1.2. Tài khoản Dwealth Academy

7.1.3. Dwealth Tool Box

7.1.4. iVND - Nền tảng đầu tư và quản lý tài sản cá nhân

7.1.4.1. DCASH FUND, DBOND, Chứng từ có giá

7.1.5. Danh mục TSĐT

7.1.5.1. CCQ mở VNDAF

7.1.5.2. DMĐT well-designed VNVALUE, VNQUANT

7.1.5.3. VBOND

7.1.5.4. Tư vấn lựa chọn danh mục và phân bổ tài sản

7.1.5.4.1. VNVALUE

7.2. DWEALTH HƯU TRÍ – Gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý danh mục tích sản hưu trí giúp khách hàng thiết lập kỷ luật tiết kiệm đầu tư và bảo vệ tài sản an toàn cho mục đích an tâm hưu trí.

7.2.1. Hỗ trợ thiết lập kỷ luật tiết kiệm đầu tư định kỳ

7.2.1.1. iVND - Nền tảng đầu tư và quản lý tài sản cá nhân

7.2.1.1.1. IPO

7.3. DWEALTH SMA (Separetly managed account)- Gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản chuyên biệt theo tài khoản riêng của từng khách hàng, khách hàng có thể lựa chọn ủy thác toàn phần hoặc bán toàn phần.

7.3.1. Ủy thác toàn phần

7.3.2. Ủy thác không toàn phần

7.4. DWEALTH DMA (Dmaster account) – Gói dịch vụ ủy thác đầu tư và quản lý tài sản được đội ngũ chuyên gia đầu tư thiết kế sẵn theo các chiến lược mục tiêu khác nhau

7.4.1. Khóa học kiến thức nhập môn đầu tư

7.4.2. Danh mục TSĐT

7.4.2.1. VNGROWTH

8. DSTOCK

9. DTRADE Dịch vụ giao dịch chứng khoán - Gói dịch vụ chuyên biệt

9.1. Bảo mật thông tin giao dịch

9.2. Cảnh báo lệnh cắt lỗ

10. DCASH = DCASH ADVISORY

10.1. DCASH FUND Quỹ chứng chỉ tiền gửi phù hợp với nhu cầu đầu tư tiền nhàn rỗi hay tài sản dữ trữ thanh toán với kỳ hạn ngắn.

10.2. Hỗ trợ lãi suất dành cho khách hàng đang có tiền nhàn rỗi chờ đầu tư

10.3. MTOP Tìm kiếm cơ hội cho vay đầu tư P2P thế chấp bằng tài sản cổ phiếu an toàn