BUV Future Leaders Organization

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BUV Future Leaders Organization by Mind Map: BUV Future Leaders Organization

1. 1. Why

1.1. Develop students' potential ability

2. 2. How

2.1. Định hướng nghề nghiệp

2.2. Chuẩn bị kĩ năng cần thiết để tham gia thị trường tuyển dụng

2.3. Tăng khả năng cạnh tranh, sức cọ sát của sinh viên

2.4. Tăng mạng lưới network của sinh viên với các mentor có kinh nghiệm trong ngành

3. 3. What

3.1. Workshop monthly/ quarterly

3.1.1. Job skills

3.1.2. Định hướng ngành nghề

3.2. Community chia sẻ job và internship opportunities

3.2.1. Intership

3.2.2. Job

3.2.3. Exchange Program

3.2.4. Scholarship

3.3. Fanpage cung cấp thông tin về các ngành nghề, chia sẻ kinh nghiệm, review sách, etc

3.3.1. Thông tin về ngành nghề (tin tức, hội thảo, chương trình, cuộc thi)

3.3.1.1. Marketing

3.3.1.2. Sales, BD

3.3.1.2.1. Sales

3.3.1.2.2. BD

3.3.1.2.3. Account Manager

3.3.1.3. IT

3.3.1.3.1. Game design

3.3.1.3.2. Cyber

3.3.1.4. Business Administration

3.3.1.4.1. Finance, Accounting

3.3.2. Chia sẻ kinh nghiệm

3.3.2.1. Thực tập sinh

3.3.2.2. Sinh viên mới ra trường

3.3.2.3. Junior

3.3.2.4. Senior

3.3.3. Cung cấp kiến thức

3.3.3.1. Các cuộc thi

3.3.3.2. Sách

3.3.3.3. Khoá học

4. Executive Board (complete after 2 years of operating)

4.1. Content - 5

4.1.1. Control fanpage / community

4.1.2. With FnER chịu trách nhiệm sản xuất các workshop

4.2. Financial and External Relation - 5

4.2.1. Partnership

4.2.1.1. BUV Student Experience Team

4.2.1.2. @

4.2.1.2.1. GE

4.2.1.2.2. GV

4.2.1.2.3. YS

4.2.1.3. Corporation/Startup

4.2.1.3.1. Khối ngành Business

4.2.1.3.2. Khối ngành Creative

4.2.1.3.3. Khối ngành công nghệ

4.2.1.4. Learning center

4.2.1.4.1. Trung tâm ngôn ngữ

4.2.1.4.2. Kĩ năng mềm

4.2.1.4.3. Kĩ năng chuyên môn, kiến thức chuyên ngành

4.2.1.4.4. Apply du học/exchange

4.3. Logistics - 5

4.3.1. Hỗ trợ ER

4.3.2. Hỗ trợ kiểm soát community

4.3.3. Nguồn nhân lực chính tổ chức sự kiện

4.4. Graphic design - Media - 5

4.4.1. Chịu trách nhiệm hình ảnh / video cho fanpage / community và workshop

5. Quá trình vận hành

5.1. Làm research để tìm hiểu nhu cầu của sinh viên: 1 tháng đầu tiên

5.1.1. Thành lập fan page / community (1-2 tuần tiếp theo)

5.1.1.1. Fanpage

5.1.1.1.1. Cung cấp

5.1.1.2. Community

5.1.1.2.1. Cơ hội việc làm

5.1.1.2.2. Chia sẻ kinh nghiệm (cá nhân)

5.1.1.3. Kết hợp với các partner để mở rộng quy mô, đưa các cuộc thi về BUV, xin tài trợ - (tháng thứ 2)

5.1.1.3.1. Mở workshop offline (cuối thứ tháng 2, đầu tháng thứ 3)