TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG TRÁNH TRƯỚC VÀ SAU DỊCH BỆNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG TRÁNH TRƯỚC VÀ SAU DỊCH BỆNH by Mind Map: TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG TRÁNH TRƯỚC VÀ SAU DỊCH BỆNH

1. BÁO CÁO ĐỀ TÀI TRÊN WORD

1.1. Nên chia cho từng thành viên ( Vì tất cả thành viên sẽ nắm được rõ nội dung đề tài, việc đọc sẽ không khiến ta ngấm sâu bằng việc tự nghiên cứu để viết. Hơn hết, khi tranh luận, mỗi thành viên sẽ hiểu sâu mỗi phần, không đè nặng lên một người )

1.2. Hỏi ý kiến nhiều người có chuyên môn hay có kinh nghiệm để sửa đổi, bô sung nội dung đề tài , tránh sai xót hoặc mắc các lỗi trong văn viết.

1.3. Đọc báo, sách để có thông tin thật chính xác.

2. POWERPOINT

3. CHỌN LỌC GIẢI PHÁP

3.1. Giải pháp được chọn phải mang tính thực tế cao, bản thân chúng ta phải có khả năng thực hiện được

3.2. Ngoài việc tuyên truyền, chúng ta thử tạo ra các sản phẩm hổ trợ để bảo vệ sức khỏe con người.

3.2.1. Hỏi người có kinh nghiệm, chuyên môn

3.2.2. Tham khảo thị trường có sản phẩm nào có thể cải tạo sử dụng được, có ích trong vấn đề này không

3.3. Tìm thêm một số giải pháp khác , có thể lấy ý tưởng từ các phương pháp quảng cáo, hỏi thăm người có chuyên môn

3.4. Chia ra đối tượng có thể dễ tìm ra hướng giải quyết

4. VIDEO

4.1. Fix màu, cắt, ghép, chèn logo, bảng giới thiệu thành viên

4.2. Tìm video thời sự ngắn khái quát vấn đề

4.3. Giải quyết một số vấn đề của video như lọc âm, mất nét

4.4. Xem một số video trước để tham khảo, kêu gọi bạn bè like share

5. LẤY SỐ LIỆU THỐNG KÊ

6. LÀM KHẢO SÁT

6.1. Tham khảo một số mẫu khảo sát trên mạng để có cách trình bày cho chính xác

6.2. Hỏi ý kiến của nhiều người để không mắc các lỗi như trùng ý, lạc đề

6.3. Khoanh vùng đối tượng làm khảo sát cụ thể là học sinh trường nào, người độ tuổi bao nhiêu, ở đâu

7. TẠO NIỀM TIN CHO ĐỀ TÀI

7.1. Nghĩ ra một số câu hỏi có thể bị hỏi để đưa ra hướng trả lời hay nhất

7.2. Các thông tin trên đề tài phải nắm chắc nguồn và nguồn lấy tin phải có uy tín nhất định

7.3. Tìm điểm mới mà không nhóm nào có thể làm được, ngoài chúng ta