MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP by Mind Map: MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

1. MÔI TRƯỜNG VI MÔ

1.1. Đối thủ cạnh tranh

1.1.1. Những doanh nghiệp cùng tham gia thị trường nhắm tới khách hàng mục tiêu tương tự

1.1.2. Gồm: Cạnh tranh thương hiệu, hình thức sản phẩm, sản phẩm thay thế, nhu cầu

1.2. Khách hàng

1.2.1. Nhóm đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp. Ví dụ: Người tiêu dùng, Nhà sản xuất, Trung gian phân phối...

1.3. Trung gian thị trường

1.3.1. Bên phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp

1.3.2. Gồm: Trung gian phân phối, Tổ chức cung cấp dịch vụ lưu thông hàng hóa - marrketing - tài chính

1.4. Nhà cung ứng

1.4.1. Bên cung cấp yếu tố đầu vào cần thiết cho hoạt động cuả doanh nghiệp

1.5. Công chúng

1.5.1. Bất kỳ nhóm nào khác có lợi ích thực tế hoặc tiềm năng ảnh hưởng đến khả năng phục vụ khách hàng của công ty. Ví dụ: Giới tài chính, Giới truyền thông, Cơ quan nhà nước...

2. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

2.1. Nhân khẩu học

2.1.1. Mô tả quy mô, tốc độ tăng dân số, cơ cấu dân số, tốc độ đô thị hóa... -> Khía cạnh được người làm Marketing quan tâm nhiều nhất

2.2. Kinh tế

2.2.1. Yếu tố ảnh hưởng đến sức mua và mô hình chi tiêu của khách hàng. Gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Lãi suất, Tỷ lệ lạm phát, Tỷ giá hối đoái, Chính sách thuế.

2.3. Chính trị - Pháp luật

2.3.1. Các luật và chính sách của chính phủ hiện hành, các nhóm áp lực và các cơ quan khác có ảnh hưởng hoặc hạn chế hoạt động của ngành và / hoặc doanh nghiệp trong xã hội

2.4. Tự nhiên

2.4.1. Hệ thống các yếu tố tưj nhiên ảnh hưởng đến nguồn lực đầu vào doanh nghiệp.

2.5. Khoa học - Công nghệ

2.5.1. Môi trường công nghệ tạo thành sự đổi mới, nghiên cứu và phát triển về công nghệ, các giải pháp thay thế công nghệ, các cải tiến đổi mới cũng như rào cản công nghệ.

2.5.2. Là một trong những nguồn lực lớn nhất trở thành mối đe dọa hoặc cơ hội cho tổ chức.

2.6. Văn hóa - Xã hội

2.6.1. Bao gồm lối sống, giá trị, văn hóa, thành kiến ​​và niềm tin của người dân. Ảnh hưởng đến quyết định mang tính chiến lước của doanh nghiệp