Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогика by Mind Map: Педагогика

1. Педагогика салалары

1.1. Жалпы педагогика

1.1.1. Оқу тәрбие процесінің негіздері

1.1.2. Дидактика

1.1.3. Тәрбие теориясы

1.1.4. Мектептану

1.2. Арнайы педагогика

1.2.1. Сурдо-педагогика

1.2.2. Тифло-педагогика

1.2.3. Олигофрено-педагогика

1.3. Әскери педагогика

1.4. Этнопедагогика

1.5. Жас кезеңдер педагогикасы

2. Педагогиканың функциясы

2.1. Теориялық

2.1.1. Сипаттау және түсіндіру

2.1.2. Диагностикалық

2.1.3. Болжалдық

2.2. Технологиялық

2.2.1. Проективтік

2.2.2. Түрлендіруші

2.2.3. Түзетушілік

3. Педагогиканың негізгі ұғымдары

3.1. Білім беру

3.2. Оқыту

3.3. Тәрбие

4. Басқа ғылымдармен байланысы

4.1. Психология

4.1.1. мінез

4.1.2. психика

4.2. Әлеуметтану

4.2.1. қоршаған орта, қоғам

4.2.2. қоғам

4.3. Физиология

4.3.1. рефлекс

4.4. Философия

4.4.1. Таным

4.4.2. гнесеология

4.5. Гигиена

4.5.1. мектеп гигиенасы

4.6. Математика

4.6.1. статистика