Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lämpö by Mind Map: Lämpö

1. Olomuodot

1.1. Tiivistyminen

1.1.1. Kaasu nesteeksi

1.1.1.1. Energiaa vapautuu

1.2. Sublimoituminen

1.2.1. Kiinteä kaasuksi ilman neste välimuotoa

1.2.1.1. Energiaa varastoituu

1.3. Höyrystyminen

1.3.1. Neste kaasuksi

1.3.1.1. Energiaa varastoituu

1.4. Sulaminen

1.4.1. Tiivisaine nesteeksi (kiehumispisteessä)

1.4.1.1. Energiaa varastoituu

1.5. Jähmettyminen

1.5.1. Neste kiinteäksi

1.5.1.1. Energiaa vapautuu

1.6. Härmistyminen

1.6.1. Kaasu kiinteäksi

1.6.1.1. Energiaa vapautuu

1.7. Vapautuvan energian laskeminen

1.7.1. E = s ∙ m ja E= r ∙ m

1.8. Jokaisella aineella on omanlaisensa sulamis- ja kiehumispiste

2. Ominaislämpökapasiteetti (c)

2.1. Kuvaa energian varastointikykyä

2.2. Aineen lämmittämiseen tarvittavan energian laskeminen

2.2.1. E = cm∆t

2.3. Varastoituvan energian määrään vaikuttavat

2.3.1. Massa

2.3.2. Lämpötilan nousu

2.3.3. Materiaali

3. Lämmön siirtyminen

3.1. Säteilemällä

3.1.1. Lämpö siirtyy ilman väliainetta

3.2. Johtumalla

3.2.1. Lämpö siirtyy aineesta toiseen ilman liikettä

3.3. Virtaamalla

3.3.1. Lämpö siirtyy aineen mukana

4. Lämpölaajentuminen

4.1. Aineet laajentuvat lämmetessä

4.1.1. Tiheys pienenee

4.2. Jokainen aine laajentuu eri tavalla

4.3. Lämpeäminen aiheuttaa rakenneosien liikettä

5. Energialajeja

5.1. Lämpöenergia

5.1.1. Kuvaa aineen rakenneosien liike-energiaa

5.2. Liike-energia

5.3. Kemiallinen energia

5.3.1. Sitoutuu aineen rakenteisiin

5.4. Äänienergia

5.5. Valoenergia

6. Lämpötila

6.1. Kuvaa aineen rakenneosien liikkeiden voimakkuutta

6.2. Perussuurre

7. Lämpöenergian säilymislaki

7.1. Kylmempi vastaanottaa yhtä paljon energiaa kuin lämpimämpi luovuttaa, kun kappaleet on eristetty ja olomuotomuutoksia ei tapahdu.

8. Kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen

8.1. Kasvihuoneilmiössä osa maahan tulleesta auringon säteilystä heijastuu ilmakehästä takaisin maanpinnalle

8.1.1. Syy tähän ovat ihmisen ilmakehään vapauttamat kasvihuonekaasut kuten hiilidioksidi

8.2. Ilmaston lämpeneminen on ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiön voimistuminen