Ésser humà, l’Homo sapiens l’Homo loquens (l’«home que parla»).

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ésser humà, l’Homo sapiens l’Homo loquens (l’«home que parla»). by Mind Map: Ésser humà, l’Homo sapiens l’Homo loquens (l’«home que parla»).

1. Pensament i llenguatge constitueixen un bloc de capacitats inseparables, que funcionen en tàndem.

1.1. Així, «tota propietat és un robatori i tot robatori és una propietat. Per tant, aquestes perles [que acabo de robar] són meves». Salta a la vista que això és una ximpleria: no hi ha res que connecti la veritat de la conclusió amb la de les premisses. Hem de garantir que l’argument preserva la veritat de les afirmacions en què es basa. La lògica és l’estudi dels arguments que preserven la veritat. Dan Cryan, Sharron Shatil, Bill Mayblin. Lògica per a tothom.

1.1.1. Justament per evitar-ho, o minorar-ho, va sorgir la lògica, la ciència (abans, una part de la filosofia) que s’encarrega d’estudiar el raonament des del punt de vista de la correcció. Lògicament, et convé estudiar la lògica.

1.1.1.1. En l’ampli panorama del coneixement, quin lloc o quina funció té el raonament? Quan es posa en marxa? Quan creus que cal raonar? D’entrada, has de veure que moltes de les teves informacions han sorgit a través de l’observació directa del món mitjançant els sentits.

1.1.1.1.1. Raonar és, doncs, una manera indirecta de conèixer les coses

2. Pensar i parlar són les dues cares d’una mateixa realitat: penses perquè parles i parles perquè penses.

3. Parlar, pensar, raonar: tres activitats humanes, específicament humanes, profundament interconnectades.

4. Creus que hi ha eines intel·lectuals que ajuden a parlar, a pensar, a raonar i a comprendre millor el món?

4.1. la calculadora, el telescopi, el televisor, el telèfon, l’ordinador, l’smartphone, la tablet

4.2. són eines o instruments conceptuals amb els quals es pot organitzar la realitat (la formulació química, l’anàlisi sintàctica, el càlcul matemàtic, el llenguatge musical, el correu electrònic, els missatges SMS

4.3. El seu rendiment millora i disminueix el nombre i l’abast dels seus errors. Una d’aquestes eines és la lògica. I una altra, el mètode científic, que ha originat aquest immens tresor de coneixement que és la ciència. I en tots dos casos es tracta d’eines del pensament, d’instruments mentals.

4.3.1. Tal com bé saps, els humans són els animals que pensen o que són capaços de pensar. A voltes, quan penses, el que fas concretament és raonar, és a dir, mirar d’obtenir una idea a partir d’altres idees ja conegudes.

4.3.2. Tal com bé saps, els humans són els animals que pensen o que són capaços de pensar. A voltes, quan penses, el que fas concretament és raonar, és a dir, mirar d’obtenir una idea a partir d’altres idees ja conegudes.