สุโขทัย - ธนบุรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สุโขทัย - ธนบุรี by Mind Map: สุโขทัย - ธนบุรี

1. สมัยสุโขทัย

1.1. สถานศึกษา

1.1.1. บ้าน

1.1.2. สำนักสงฆ์

1.1.3. สำนักราชบัณฑิต

1.1.4. พระราชสำนัก

1.2. วิชาที่สอน

1.2.1. ความรู้สามัญ

1.2.2. วิชาชีพ

1.2.3. วิชาจริยศึกษา

1.2.4. วิชาศิลปะป้องกันตัว

1.3. รูบแบบการจัดการศึกษา

1.3.1. ฝ่ายศาสนจักร

1.3.2. ฝ่ายอาณาจักร

2. สมัยอยุธยา

2.1. สถานศึกษา

2.1.1. โรงเรียนมิชชันนารี

2.2. วิชาที่สอน

2.2.1. ความรู้สามัญ

2.2.2. วิชาที่เรียนรู้กันในวงตระกูล

2.2.3. วิชาจริยศึกษา

2.2.4. วิชาพลศึกษา

2.2.5. วิชาด้านอักษรศารสตร์

2.3. รูบแบบการจัดการศึกษา

2.3.1. วิชาสามัญ

2.3.2. ด้านศาสนา

2.3.3. ด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดี

2.3.4. ด้านการทหาร

2.3.5. ด้านงานบ้านงานเรือน

3. สมัยธนบุรี

3.1. เก็บรวบรวมตำราที่เหลือจากการทำลายของพม่า

3.2. เน้นทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวรรณคดี