ผู้ป่วยเตียง 18 อายุ 61 ปี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผู้ป่วยเตียง 18 อายุ 61 ปี by Mind Map: ผู้ป่วยเตียง 18  อายุ 61 ปี

1. เบาหวานชนิดที่ 2

1.1. มีพฤติกรรมรับประทานอาหารรสหวานจัด

1.1.1. การพยาบาล 1.ให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการที่ถูกต้องในผู้ป่วยเบาหวาน 2.ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา 3.ให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ซักถาม

1.2. กินยาไม่สม่ำเสมอ

1.2.1. ตาพร่ามัว

1.2.1.1. การพยาบาล 1.ดูแลยกเหล็กกั้นเตียงขึ้นทุกครั้งหลังทำกิจกรรมพยาบาล 2.จัดสิ่งแวดล้อมและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้สะดวกแก่การหยิบใช้ 3.ดูแลช่วยเหลือกิจกรรม เช่น พาคนไข้ไปอาบน้ำ รับประทานอาหาร เป็นต้น 4.ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้ม 5.ติดป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้บุคลากรและทีมสุขภาพรับรู้และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้ม

1.2.2. การพยาบาล 1.ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานที่ผู้ป่วยเป็น 2.แนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 3.บอกภาวะแทรกซ้อนหรือผลเสียที่จะเกิดกับคนไข้จากโรคที่เป็น เมื่อไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาล 4.ให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ซักถาม

1.3. การพยาบาล 1.ดูแลให้ได้รับยาลดระดับน้ำตาลตามแผนการรักษา 2.สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับยาลดระดับน้ำตาล เช่น ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจทำให้มีอาการ ใจสั่น ปลายมือปลายเท้าเย็น เหงื่อออก ชีพจรเต้นเร็ว เป็นต้น 3.ดูแลให้ได้รับอาหารตามแผนการรักษาและตรงเวลา

2. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่คอ

2.1. รักษาโดยได้เคมีบำบัด ครบคอร์ส ประมาณ 3 ปี

3. มีอาการพูดไม่ชัด เดินเซ เวียนศรีษะ

3.1. แพทย์สงสัย

3.1.1. Subacute Pancerebellar dysfunction

3.1.2. Paraneoplastic syndrome

3.1.3. positive Anti PCA2+

3.1.4. คำสั่งการรักษาให้ 1.ตามผล CSF Oligoclonal band. 2.ตาม stool cone for parasite. 3.Follow up POCT glucose. 4 Monitor BP.

3.1.4.1. การพยาบาล 1.ให้การพยาบาลตามคำสั่งการรักษา 2.บันทึกสัญญาณชีพตามแผนการรักษา 3.ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4.รายงานแพทย์ทราบ

3.2. Plan IVMP × 5 day then IVCY.

3.2.1. การพยาบาล 1.ดูแลให้ได้รับยากดภูมิตามแผนการรักษา 2.สังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของยากดภูมิ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น 3.ดูแลความสุขสบายทั่วไป 4.สังเกตบริเวณที่ให้ยาว่ามีความผิดปกติ ปวด บวม แดง ร้อน หรือไม่ หากพบความผิดปกติให้รีบดูแลแก้ไข 5.ติดตามและบันทึกสัญญาณชีพตามแผนการรักษา

3.3. การพยาบาล 1.ดูแลยกเหล็กกั้นเตียงขึ้นทุกครั้งหลังทำกิจกรรมพยาบาล 2.จัดสิ่งแวดล้อมและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้สะดวกแก่การหยิบใช้ 3.ดูแลช่วยเหลือกิจกรรม เช่น พาคนไข้ไปอาบน้ำ รับประทานอาหาร เป็นต้น 4.ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้ม 5.ติดป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้บุคลากรและทีมสุขภาพรับรู้และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้ม