MÔI TRƯỜNG MARKETING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MÔI TRƯỜNG MARKETING by Mind Map: MÔI TRƯỜNG MARKETING

1. MÔI TRƯỜNG VI MÔ

1.1. Nhà cung ứng

1.1.1. tài chính, điện, nước, vật tư, máy móc thiết bị, các dịch vụ khác

1.1.2. giá cả và dịch vụ của nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp

1.2. Doanh nghiệp

1.2.1. Phối hợp với bộ phận tài chính, sản xuất, nhân sự

1.2.2. Hoạch định và triển khai chiến lược

1.3. Đối thủ cạnh tranh

1.3.1. Các loại cạnh tranh

1.3.1.1. Giữa các nhãn hiệu

1.3.1.2. Giữa các sản phẩm thay thế

1.3.1.3. Cạnh tranh giành túi tiền của khách hàng

1.3.2. Cấu trúc thị trường

1.3.2.1. Cạnh tranh hoàn hảo

1.3.2.2. Cạnh tranh độc quyền

1.3.2.3. Độc quyền nhóm

1.3.2.4. Độc quyền

1.3.3. Mô hình 5 yếu tố cạnh tranh Michael Porter

1.3.3.1. Cạnh tranh giữa các công ty cùng loại

1.3.3.2. Cạnh tranh từ phía các nhà cung cấp

1.3.3.3. Cạnh tranh từ phía khách hàng.

1.3.3.4. Cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế

1.3.3.5. Cạnh tranh từ các đối thủ mới tham gia vào ngành do xu thế hội nhập, mở cửa thị trường

1.4. Trung gian Marketing

1.4.1. Các đại lý bán buôn, bán lẻ

1.4.2. Các công ty tư vấn, nghiên cứu thị trường, quảng cáo, báo chí,...

1.4.3. Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty bảo hiểm, Công ty kiểm toán.

1.5. Khách hàng

1.5.1. Người tiêu dùng

1.5.2. Khách hàng doanh nghiệp

1.5.3. Các nhà buôn trung gian

1.5.4. Các cơ quan tổ chức Đảng, Nhà nước

1.5.5. Thị trường quốc tế

1.6. Công chúng

1.6.1. Công chúng tích cực: có thiện chí đối với doanh nghiệp.

1.6.2. Công chúng tìm kiếm: doanh nghiệp phải tìm cách thu hút, lôi kéo họ ủng hộ.

1.6.3. Công chúng phản ứng : không có thiện chí với doanh nghiệp, cần phải đề phòng phản ứng của họ.

2. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

2.1. Kinh tế

2.1.1. Tốc độ tăng trưởng của ngành

2.1.2. Tỷ lệ lạm phát

2.1.3. Lãi suất, Chính sách thuế

2.1.4. Sức mua và cơ cấu chi tiêu

2.1.5. Tỷ giá hối đoái

2.2. Chính trị- pháp luật

2.2.1. Điều luật về doanh nghiệp

2.2.2. Tổ chức chính quyền

2.2.3. Nhóm bảo vệ lợi ích cộng đồng

2.3. Văn hóa xã hội

2.3.1. Giá trị và chuẩn mực đạo đức

2.3.2. giá trị văn hoá truyền thống cơ bản

2.3.3. những giá trị văn hoá thứ phát.

2.4. Tự nhiên

2.4.1. các nguồn nguyên liệu

2.4.2. mức độ ô nhiễm môi trường

2.4.3. chi phí năng lượng

2.4.4. sự can thiệp mạnh mẽ của chính quyền

2.4.5. môi trường sinh thái, thời tiết, khí hậu

2.5. Công nghệ

2.5.1. Ngân sách nghiên cứu và phát triển

2.5.2. Tăng tốc độ thay đổi công nghệ

2.5.3. Viễn thông- tin học- truyền thông

2.6. Nhân khẩu học

2.6.1. mật độ dân cư

2.6.2. xu hướng di dân, phân bổ dân số theo độ tuổi

2.6.3. tình trạng hôn nhân

2.6.4. ỷ lệ sinh đẻ, tử vong

2.6.5. chủng tộc, cấu trúc tôn giáo

2.6.6. Cơ cấu, quy mô hộ gia đình