Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ by Mind Map: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

1. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

1.1. Vùng lãnh thổ phía Bắc

1.2. 30,7% diện tích và 14,4% dân số

1.3. Đường bờ biển kéo dài từ Móng Cái đến Quảng Ninh, giáp Trung Quốc và Lào

2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

2.1. Chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình

2.2. Địa hình núi cao, chia cắt sâu ở phía tây bắc, phía đông bắc phần lớn là núi trung bình

2.3. Trung du Bắc Bộ: địa hình đồi bát úp xen kẽ cánh đồng thung lũng bằng phẳng

2.4. Gồm 2 tiểu vùng: Đông Bắc và Tây Bắc

2.4.1. Đông Bắc

2.4.1.1. Núi trung bình và thấp, dãy núi hình cánh cung

2.4.1.2. Khí hậu nhiệt đới ẩm, mùa đông lạnh

2.4.2. Tây Bắc

2.4.2.1. Núi cao, hiểm trở.

2.4.2.2. Khí hậu nhiệt đới ẩm, mùa đông ít lạnh hơn Đông Bắc

2.5. Có phần đất liền rộng lớn và vùng biển giàu tiềm năng phía Đông Nam

3. Đặc điểm dân cư, xã hội

3.1. Nhiều dân tộc ít người sinh sống

3.1.1. Thái, Mường, Dao, Mông... ở Tây Bắc;

3.1.2. Tày, Nùng, Dao, Mông... ở Đông Bắc

3.2. Nhiều kinh nghiệm canh tác trên đất dốc, kết hợp sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp

3.3. Chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả ôn đới và cận nhiệt

3.4. Chênh lệch đáng kể giữa Đông Bắc và Tây Bắc

4. Tình hình phát triển kinh tế

4.1. Nông nghiệp

4.1.1. Đông Bắc

4.1.2. Tây Bắc

4.1.2.1. Chăn nuôi gia súc lớn (cao nguyên Mộc Châu)

4.2. Công nghiệp

4.2.1. Đông Bắc

4.2.1.1. Khai thác khoáng sản: than, sắt, chì, kẽm, thiếc, bô xit, apatit, pirit, đá xây dựng...

4.2.1.2. Trồng rừng, cây công nghiệp, dược liệu, rau quả ôn đỡi và cận nhiệt

4.2.1.3. Phát triển nhiệt điện (Uông Bí)

4.2.2. Tây Bắc

4.2.2.1. Phát triển thuỷ điện (thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Sơn La trên sông Đà)

4.2.2.2. Trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm

4.3. Dịch vụ

4.3.1. Đông Bắc

4.3.1.1. Du lịch sinh thái: Sa Pa, hồ Ba Bể,...

4.3.2. Tây Bắc

4.3.2.1. Lượng du khác tăng hàng năm nhưng còn ít so với những nơi khác