Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KESIHATAN by Mind Map: KESIHATAN

1. Kesihatan ialah satu tahap atau keadaan di mana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau tidak berdaya. Menurut Kamus Dewan, kesihatan adalah berhubung dengan sihat, kesegaran, kebaikan keadaan badan dan lain-lain.

2. Definisi

3. C